Confirm

Privacy statement

In dit privacy statement kunt u lezen hoe EXIN omgaat met uw persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van onze diensten. EXIN respecteert uw privacy en ziet er op toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

 

Wie zijn wij?

 

EXIN is een wereldwijd opererende onderneming met kantoren in verschillende landen en neemt wereldwijd examens af. We bieden onafhankelijke certificering en accreditatie. Daarnaast verzorgen we assessments van personen op het gebied van competenties.

 

Uitgangspunt is dat EXIN Holding B.V., gevestigd te Utrecht, de verantwoordelijke is voor de verwerking van al uw persoonsgegevens. meer weten > Dit is het geval als u bij ons een examen of een Professional Assessment doet, of bij ons persoonlijk geaccrediteerd bent. Dit geldt ook als u examen doet via één van onze partners (zoals een geaccrediteerd examencentrum) u samenwerkt of contact heeft  met een lokale EXIN vestiging. Ook als u een Professional Assessment afneemt via uw werkgever of een andere bemiddelingsorganisatie, is EXIN Holding B.V. de verantwoordelijke). Neemt u echter deel aan een Online E-Competence Assessment via een derde zoals uw werkgever, een HR adviseur, bemiddelingsorganisatie of andere tussenpersoon (“Assessment Organisatie”), dan is deze in de eerste plaats de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. meer weten > EXIN verwerkt uw gegevens dan uitsluitend in opdracht van uw Assessment Organisatie. Dit betekent dat uw Assessment Organisatie bepaalt voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt, wie daar toegang toe heeft en hoe lang uw gegevens worden bewaard. Uw Assessment Organisatie is het eerste aanspreekpunt voor de verwerking van uw gegevens en voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met uw Assessment Organisatie. Alleen in de volgende gevallen is EXIN de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot uw Online E-Competence Assessment:

 

Welke gegevens verzamelt EXIN?

 

EXIN verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 

Contactgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten of om bij ons geacrediteerd te kunnen zijn, moet u bij ons aangemeld zijn. Wij vragen om uw contactgegevens zoals uw naam, functie, adres, e-mailadres en overige contactgegevens. De gegevens die wij vragen verschillen per dienst. Afhankelijk van de dienst kunnen sommige gegevens verplicht zijn of optioneel. Dit geven wij bij het opvragen van de gegevens aan. Wanneer u wordt aangemeld via uw werkgever of Assessment Organisatie, dan registreren we ook de naam van uw werkgever of Assessment Organisatie. Hetzelfde geldt als u zich inschrijft voor een examen via één van onze partners, zoals een geaccrediteerd examencentrum.

Om in te loggen op uw Candidate Portal of onze online omgevingen, ontvangt u van ons een tijdelijk wachtwoord. Dit moet u direct wijzigen wanneer u voor de eerste keer inlogt. Uw wachtwoord wordt door ons versleuteld vastgelegd en is voor ons niet leesbaar.

 

 • Examens: voor welk examen u zich aanmeldt, betalingsgegevens, uw aanwezigheid bij het examen, door u behaalde resultaten en certificaten en eventueel  door ons geconstateerde fraude; meer weten >

 

Examens

Als u zich aanmeldt voor een examen, registreren we voor welk examen u zich aanmeldt (zoals type examen, tijdstip, locatie), betalingsgegevens (kosten examen, betaalmethode, of u zelf betaalt of een derde zoals uw werkgever), uw aanwezigheid bij het examen, het door u ingevulde examen, de beoordeling van het examen, het resultaat van een examen, het bijbehorende certificaat en overige door u aan ons in het kader van het examen verstrekte informatie. Ook registreren we geconstateerde fraude of andere voor de certificering relevante schendingen van het examenreglement.

 

 • Professional  Assessment: informatie die u aan ons verstrekt en de resultaten van het Professional Assessment; meer weten >

 

Professional Assessment

Wanneer u deelneemt aan een Professional Assessment, verzamelen en verwerken we de door u gevolgde opleidingen, diploma’s, werkervaring, beroepsdocumenten en de overige gegevens die u invult op ons online portal of met ons deelt in het kader van het assessment, zoals antwoorden op vragen. Verder controleren we aan de hand van uw identiteitsbewijs uw identiteit. Stuurt u ons een kopie van uw identiteitsbewijs toe, dan verwijderen we de kopie na controle. Daarnaast verwerken we de resultaten van het Professional Assessment, bijvoorbeeld in de vorm van soft skills assessment rapporten, expert rapporten, een overzicht van uw competenties en uw competentieniveau.

 

 • Online E-Competence Assessment: informatie die u online invult en de resultaten van het Online E-competence Assessment; meer weten >

 

Online E-competence Assessment: Wanneer u deelneemt aan een Online E-competence Assessment, registreren we onder meer het type assessment dat u afneemt, de antwoorden op de vragen, het tijdstip van antwoorden en de resultaten van het assessment. Deze gegevens verzamelen en verwerken wij in de eerste plaats in opdracht van uw Assessment Organisatie. Lees meer onder “Wie zijn wij”.

 

 • Persoonsaccreditatie: informatie die met uw accreditatie te maken heeft. meer weten >

 

Persoonsaccreditatie

Wanneer u bij EXIN een persoonsaccreditatie heeft, zoals een accreditatie als supervisor of orderpersoon, dan verzamelen en verwerken wij uw contactgegevens. (meer weten > link naar “Contactgegevens”). Bij trainers verzamelen en verwerken wij ook informatie met betrekking tot de door u gevolgde opleidingen, certificaten, en werkervaring zoals weergegeven in uw curriculum vitea etc. Verder controleren we bij de accreditatie als trainer en als supervisor, aan de hand van uw identiteitsbewijs, uw identiteit. Stuurt u ons een kopie van uw identiteitsbewijs toe, dan verwijderen we de kopie na controle.

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

 

EXIN verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens:

 

 • Om uw gebruikersaccount of login op onze portals en online omgevingen te activeren en te beheren en het faciliteren van de daaraan gekoppelde functionaliteiten; meer weten >

 

“Candidate Portal” of “MyLogin”

Met uw gebruikersgegevens kunt u veilig inloggen op uw online examenaccount, de Candidate Portal. Via de Candidate Portalkunt u eenvoudig uw contactgegevens aanpassen. U kunt via uw account ook uw examenresultaten inzien en eventuele certificaten exporteren. Daarnaast kunt u documenten aan uw account toevoegen, zoals opleidingsbewijzen of certificaten van bij derden gevolgde opleidingen. Tot slot kunt u zich via uw account aan- en afmelden voor onze nieuwsbrieven.

 

 

Examens

Als u een examen bij ons afneemt, gebruiken we uw gegevens om:

 • uw examen af te nemen en te beoordelen;
 • examenresultaten en certificaten op naam te verstrekken;
 • uw examenresultaten op te slaan in onze examendatabase en deze te beheren;
 • te voldoen aan onze verplichtingen in verband met het afnemen en beoordelen van examens;
 • te verifiëren of een examen niet frauduleus is gemaakt;
 • bij geconstateerde fraude of andere voor de certificering relevante schendingen van het examenreglement: maatregelen te treffen om herhaling van fraude of schendingen te voorkomen of het examenreglement te handhaven;
 • de geldigheid van certificaten te controleren en hierover aan de verzoeker informatie te verschaffen;
 • examens te evalueren en nieuwe examens te ontwikkelen. Lees meer hierover onder “Statistische analyse”.

 

 • Om een Professional Assessment bij af te nemen; meer weten >

 

Professional Assessment

Als u deelneemt aan een Professional Assessment, gebruiken we uw gegevens om:

 • in kaart te brengen over welke competenties u beschikt en om uw competentieniveau te toetsen;
 • de resultaten van het Professional Assessment op te slaan in onze assessmentdatabase en deze database te beheren;
 • de resultaten van het Professional Assessment te verwerken in rapporten en deze met u en – met uw toestemming – met uw werkgever of andere bemiddelingsorganisatie te delen;
 • assessments te evalueren en nieuwe assessments te ontwikkelen. Lees meer hierover onder “Statistische analyse”.

 

 • Om een Online E-Competence Assessment bij u af te nemen; meer weten >

 

Online E-Competence Assessment

Met uw gebruikersgegevens kunt u veilig inloggen op onze online assessment omgeving. Als u deelneemt aan een Online E-Competence Assessment, gebruiken we uw gegevens in de eerste plaats in opdracht van uw Assessment Organisatie om:

 • In kaart te brengen over welke competenties u beschikt en om uw competentieniveau te toetsen;
 • De resultaten van het Online E-Competence Assessment op te slaan in onze assessmentdatabase en deze database te beheren;
 • De resultaten van het assessment te verwerken in rapporten en deze met u en/of uw Assessment Organisatie te delen.

Aan de Assessment Organisaties stellen we daarnaast analyse-functies ter beschikking waarmee ze uw gegevens zelf kunnen analyseren. Uw Assessment Organisatie is verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie in overeenstemming met de wet en de eventueel met u gemaakte afspraken.

 

 • Om diensten op het gebied van persoonsaccreditatie te verlenen; meer weten >

 

Persoonsaccreditatie

Wanneer u door EXIN geaccrediteerd bent als trainer, supervisor of orderpersoon of een dergelijke accreditatie aanvraagt, gebruiken we uw gegevens om de accreditatie te registreren en te beoordelen.

 

 • Voor onze administratie;
 • Om u inlichtingen te geven en op uw vragen te reageren;
 • Voor het uitvoeren van statistische analyses en het samenstellen van geaggregeerde rapporten op basis hiervan; meer weten >

 

Statistische analyse

 • EXIN doet statistisch onderzoek naar algemene trends in het gebruik van onze diensten en de resultaten van assessments en examens. We gebruiken daarvoor uitsluitend geaggregeerde gegevens, die zijn losgekoppeld van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor het onderzoek hebben we een aparte database ingericht waarin we de volgende gegevens van onze kandidaten combineren en onderzoeken (voor zover) eerder vastgelegd: uw functie, type organisatie, uw geboortejaar, plaats of regio waar uw werkzaam bent en de gegevens die we verzamelen en verwerken als u deelneemt aan een examen of assessment waaronder de resultaten.
 • De onderzoeksresultaten worden op geaggregeerd niveau aan daartoe bevoegde personen binnen EXIN gerapporteerd dan wel aan derden beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. We gebruiken de rapporten op basis van de onderzoeksresultaten om onze dienstverlening te evalueren en te verbeteren. We delen de resultaten van deze onderzoeken ook met deden zoals de Assessment Organisaties die gebruik (willen) maken van onze diensten. Voor dit laatste doel communiceren we enkel algemene bevindingen die niet zijn te herleiden tot individuen of specifieke Assessment Organisaties. Daarnaast stellen we aan Assessment Organisaties een analysetool ter beschikking waarmee ze de gegevens van hun kandidaten kunnen analyseren door deze te vergelijken met de geaggregeerde gegevens van andere kandidaten. Lees meer hierover onder “Online E-Competence Assessment” in het hoofdstuk “Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?”.

 

 • Onze nieuwsbrief aan u te verzenden of persoonsgerichte aanbiedingen te doen met betrekking tot Professional Assessments, examens of andere diensten van EXIN; meer weten >

 

Gerichte marketing

Zonder uw toestemming worden de onderzoeksresultaten van statistische analyses niet gebruikt voor specifiek op u gerichte marketingactiviteiten. Alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven gebruiken we de resultaten van uw Professional  Assessments en examens om per e-mail specifiek op uw competenties, opleidingsniveau of werkervaring afgestemde aanbiedingen of acties te sturen. U kunt zich op ieder moment afmelden voor deze berichten. EXIN stopt dan direct met het sturen van berichten. We kunnen uw gegevens nog wel op geaggregeerd niveau gebruiken voor statistische analyse. Lees meer hierover onder “Statistische analyse”.

 

 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Op welke manier verkrijgt EXIN uw gegevens?

 

EXIN verkrijgt uw persoonsgegevens op verschillende manieren.

 

We verkrijgen uw informatie als u zich aanmeldt of registreert voor één van onze diensten. meer weten > Wordt u aangemeld door uw werkgever of via één van onze partners, zoals een geaccrediteerd examen centrum, Prometric of Pearson VUE of door uw Assessment Organisatie, dan ontvangen wij de gegevens via deze partijen. Daarnaast ontvangen we informatie van u gedurende de dienstverlening, namelijk als u meedoet aan een examen of aan een Professional  Assessment of Online E-Competence Assessment; bijvoorbeeld wanneer u een examen maakt, een assessment invult of informatie over uw opleidingen, diploma’s, werkervaring en beroepsdocumenten met ons deelt.

 

EXIN verkrijgt ook gegevens over u van de examinatoren die uw examen beoordelen, van de assessoren en experts die uw competenties beoordelen en van de referenten bij wie wij met uw toestemming informatie inwinnen.

 

Daarnaast verkrijgen we gegevens over u door de resultaten van statistische analyses met uw toestemming aan u te koppelen. Gegevens die EXIN via haar websites verzamelt kunnen gecombineerd worden met gegevens die u aan EXIN op andere momenten verschaft, zoals bij het invullen van aanwezigheidsformulieren voor examens door supervisors.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 

Ten behoeve van de hierboven genoemde doeleinden of ter ondersteuning van zijn dienstverlening:

 • Kan EXIN Holding B.V. uw persoonsgegevens delen met, doorgeven aan of anderszins toegankelijk maken voor EXIN groepsondernemingen en externe dienstverleners;
 • Ontvangt EXIN Holding B.V. uw persoonsgegevens van EXIN groepsondernemingen en hun externe dienstverleners en verwerkt deze in zijn systemen.

We hanteren een autorisatiebeleid voor onze systemen, zodat alleen die personen en organisaties toegang hebben tot uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun werkzaamheden voor deze doeleinden. We hebben met al deze personen en organisaties afspraken gemaakt waarin zij zich hebben verplicht om uw gegevens vertrouwelijk en met zorg te behandelen.

 

Daarnaast verschilt het per dienst in hoeverre en met wie we uw gegevens delen. meer informatie >

 

Examen

Indien u zich inschrijft voor een examen via een EXIN partner zoals een geaccrediteerd examen centrum, Prometric of Pearson VUE, dan zijn uw examenresultaten toegankelijk voor deze partijen. Daarnaast kan eenieder die beschikt over uw naam en certificaatnummer via de website de echtheid van uw certificaat controleren.

 

Professional  Assessment

Externe assessoren en experts die EXIN inschakelt voor het valideren van documenten en uitvoeren van assessments hebben toegang tot uw gegevens voor deze doeleinden. Indien u deelneemt aan een Professional  Assessment via uw werkgever of andere bemiddelingsorganisatie, dan delen we de resultaten van het Professional  Assessment eerst met u. Uitsluitend met uw toestemming delen wij de resultaten ook met uw werkgever of de bemiddelingsorganisatie die u aangemeld heeft.

 

Persoonsaccreditaties

Als u zich als trainer of supervisor  registreert via een door EXIN geaccrediteerde partner, dan zijn uw gegevens voor deze partner toegankelijk. Als u voor bepaalde programma’s, die wij in samenwerking met derden aanbieden, als trainer bent geaccrediteerd delen we uw gegevens met deze derde partijen.

 

Online E-Competence Assessment

Bij een Online E-Competence Assessment heeft de Assessment Organisatie, die opdracht heeft gegeven voor de assessment, volledige toegang tot de resultaten van uw assessment. Zijn bij de E-Competence Assessment meerdere organisaties betrokken (zoals uw werkgever en een bemiddelingsbureau), dan delen deze uw informatie eventueel ook met elkaar; Dit hangt af van de afspraken tussen u en de betrokken organisaties.

 

Partijen met toegang tot uw gegevens kunnen zijn gevestigd in een land dat minder strenge privacyregels heeft dan in Nederland. In dat geval zorgt EXIN ervoor dat passende maatregelen worden genomen en dat de daarvoor geldende wettelijke regels in acht worden genomen.

 

Beveiliging

 

EXIN draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens voorzien worden van een adequaat niveau van beveiliging teneinde uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. EXIN heeft een Information Security Management Systeem dat gebaseerd is op ISO/IEC 27001.

 

Bewaartermijn

 

EXIN bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Voor sommige diensten gelden specifieke regelingen. meer informatie >

 

Candidate Portal

U kunt uw account ieder moment laten beëindigen door een verzoek aan de afdeling Quality Management van EXIN te sturen. We verwijderen dan ook de gegevens die via uw account beschikbaar zijn, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten (bijvoorbeeld omdat wij deze gegevens nodig hebben voor onze administratie of om te voldoen aan onze verplichtingen in verband met de registratie en het bewaren van examenresultaten). Een beëindigd account kan niet meer worden gereactiveerd. We raden dan ook aan om eventuele gegevens die u later nog wilt gebruiken te exporteren voordat u uw account beëindigt.

 

Online E-Competence Assessments

Neemt u deel aan een Online E-Competence Assessment via uw Assessment Organisatie, dan verwijdert EXIN uw gegevens als de overeenkomst tussen EXIN en uw Assessment Organisatie eindigt.

 

Cookies

 

EXIN maakt gebruik van cookies om bezoekgegevens van onze site bij te houden voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering en beveiliging van haar website. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons anoniem verwerkt en alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert EXIN niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

 

Links naar andere websites

 

Op de website treft u een aantal links aan naar websites van derden. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van EXIN. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan EXIN geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering

 

Indien u uw gegevens waarvoor EXIN verantwoordelijke is wilt inzien, corrigeren of verwijderen dan kunt u hiertoe een gespecificeerd verzoek indienen onder vermelding van uw naam en adres. Lees meer hierover onder “Wie zijn wij?”. EXIN zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal EXIN de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. U dient uw verzoek te richten aan:

 

EXIN Holding B.V.

t.a.v. Privacy Officer

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ UTRECHT
Nederland

Printen print Ons volgen facebook twitter linkedin youtube
Open sitemap

EXIN Holding

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ  UTRECHT

The Netherlands

 

Contact opnemen »