Confirm

EXIN AMBI e-CF®: Applications

EXIN AMBI e-CF®: Applications

Bereik

In het examen EXIN AMBI e-CF®: Applications komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Informatiesystemen
 • Randvoorwaarden aan informatiesystemen
 • Analyse, structureren en modelleren
 • Ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen
 • Beheer en exploitatie van informatiesystemen

 

Samenvatting

Bij iedere functie in de IT is een bepaalde hoeveelheid basiskennis nodig. Het begrijpen van de ‘business’ en de vertaling naar de applicaties en de ICT infrastructuur zijn competenties die van een IT’er gevraagd worden. Hierbij moet aangesloten worden bij internationale IT competenties en beroepsprofielen. Binnen het AMBI e-CF framework heeft zich dit vertaald in een drietal basisexamens die zich ieder richten op steeds een ander systeem waarmee een IT’er te maken krijgt. Het tweede basisexamen richt zich op informatiesystemen.

 

Context

Als eerste wordt in dit examen basiskennis over informatiesystemen getoetst. Vervolgens wordt ingegaan op de randvoorwaarden aan informatiesystemen. Dan wordt ingegaan op de analyse, structureren en modelleren van een informatiesysteem. Daarna komt de fase van het ontwikkelen en implementeren van een informatiesysteem aan bod, waarna tenslotte het beheer en de exploitatie van informatiesystemen wordt behandeld.

 

Competenties

In dit examen worden verschillende elementen van competenties van het e-CF getoetst. Bij een basisexamen betreffen dit voornamelijk kenniselementen. In de meeste gevallen betreft dit kennis die impliciet besloten ligt in de in het e-CF genoemde kenniselementen en dus reeds bekend verondersteld wordt. Daarnaast wordt een aantal kenniselementen uit het e-CF direct afgetoetst. In dit basisexamen betreft dit echter nooit alle kenniselementen behorend bij een bepaalde Preparation Guide: EXIN AMBI e-CF®: Applications (AMBIA.NL)5competentie. Hiermee wordt dus nog niet de competentie compleet afgetoetst, maar wordt een bijdrage geleverd aan het in een later stadium kunnen behalen van de betreffende competentie. Het betreft de volgende competenties uit het e-CF:

 • A5 Ontwerpen van architectuur
 • A6 Ontwerp van applicaties
 • A8 Duurzame ontwikkeling
 • B1 Applicatie ontwikkeling
 • B2 Component integratie
 • B3 Testen
 • B4 Oplossingen implementeren
 • B6 Systems engineering
 • C1 Gebruikersondersteuning
 • C2 Ondersteunen van wijzigingen
 • C3 Dienstverlening
 • E8 Informatiebeveiligingsmanagement

 

Doelgroep

Deze module is bedoeld als basiskennis voor mensen die meer inzicht willen krijgen in informatiesystemen.

 

Certificeringseisen

Het behalen van het examen EXIN AMBI e-CF®: Applications.

 

Examendetails

Examenvorm: Computergestuurd examen met gesloten vragen.

Aantal vragen: 50Cesuur: 65%

Open boek/notities: Nee

Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee

Examenduur: 120 minuten

 

Dit examen is beschikbaar in deze talen:

 • Dutch
Interesse in een andere taal? Neem contact met ons op
Printen print Ons volgen facebook twitter linkedin youtube
Open sitemap

EXIN Holding

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ  UTRECHT

The Netherlands

 

Contact opnemen »