Confirm

EXIN AMBI e-CF®: Business Processes

EXIN AMBI e-CF®: Business Processes

EXIN AMBI e-CF®: Business Processes

 

Bereik

In het examen EXIN AMBI e-CF®: Business Processes komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • bedrijfsprocessen en organisaties;
 • de positie en rol van IT in maatschappij en organisaties;
 • strategie en sourcing;
 • management en besluitvorming in organisaties;
 • communicatie en projectmatig werken.

 

Samenvatting

Het EXIN AMBI e-CF®: Business Processes examen is gericht op het begrijpen van de ‘business’ en de vertaling kunnen maken naar de applicaties en IT infrastructuur. Dit zijn competenties die van een IT’er gevraagd mogen worden.

 

Context

Het examen EXIN AMBI e-CF®: Business Processes maakt deel uit van het EXIN AMBI e-CF® kwalificatieprogramma. Het EXIN AMBI e-CF® kwalificatieprogramma bestaat onder andere uit een drietal basisexamens die zich ieder richten op steeds een ander systeem waarmee een IT’er te maken krijgt. Eén van deze basisexamens is het examen over bedrijfsprocessen. Inzicht in de bedrijfsprocessen is noodzakelijk, omdat een IT’er de context van zijn werkzaamheden moet begrijpen en vooral de impact die de business en de IT onderling op elkaar hebben. Dit inzicht is nodig om met praktische, relevante en realistische oplossingen te kunnen komen.

 

Competenties

In dit examen worden verschillende elementen van competenties van het e-CF getoetst. Bij een basisexamen betreffen dit voornamelijk kenniselementen. In de meeste gevallen betreft dit kennis die impliciet besloten ligt in de in het e-CF genoemde kenniselementen en dus al bekend verondersteld wordt. Daarnaast wordt een aantal kenniselementen uit het e-CF direct aftoetst. In dit basisexamen betreft dit echter nooit alle kenniselementen behorend bij een bepaalde competentie.Hiermee wordt dus nog niet de competentie afgetoetst, maar wordt een bijdrage geleverd aan het in een later stadium kunnen behalen van de betreffende competentie.Het betreft in dit examen voorbereiding op de volgende competenties uit het e-CF:

 • A2. Service Level Management
 • A3. Ontwikkelen van bedrijfsplannen
 • A4. Product- of serviceplanning
 • D4. Inkoop
 • D5. Maken van offertes
 • D7. Verkoopmanagement
 • D8. Contractmanagement
 • D10. Informatie- en kennismanagement
 • E2. Project- en portfoliomanagement
 • E3. Risicomanagement
 • E4. Relatiemanagement
 • E5. Procesverbetering
 • E6. ICT-kwaliteitsmanagement
 • E7. Management van (organisatie)verandering
 • E8. Informatiebeveiligingsmanagement

 

Doelgroep

Deze module is bedoeld als basiskennis voor mensen die meer inzicht willen krijgen in de wisselwerking tussen bedrijfsprocessen en IT.

 

Ingangseisen

Geen, maar kandidaten wordt geadviseerd een training te volgen. Het betreft een examen op EQF 5 niveau en op e-CF 2 niveau.

 

Certificeringseisen

Het behalen van het examen EXIN AMBI e-CF®: Business Processes.

 

Examendetails

Examenvorm: Computergestuurde multiple-choicevragen

Aantal vragen: 50Cesuur: 65%

Open boek/notities: Nee

Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee

Examenduur: 90 minuten

 

Dit examen is beschikbaar in deze talen:

 • Dutch
Interesse in een andere taal? Neem contact met ons op
Printen print Ons volgen facebook twitter linkedin youtube
Open sitemap

EXIN Holding

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ  UTRECHT

The Netherlands

 

Contact opnemen »