Confirm

EXIN AMBI e-CF®: Infrastructure

EXIN AMBI e-CF®: Infrastructure

EXIN AMBI e-CF®: Infrastructure

 

Bereik

In het examen EXIN AMBI e-CF®: Infrastructure komen verschillende onderwerpen aan bod. Voorbeelden hiervan zijn:

Het infrastructureel systeem;

 • netwerken, internet en datacommunicatie;
 • gebruik van de data infrastructuur;
 • beheer en exploitatie;
 • documentatie

 

Samenvatting

Het EXIN AMBI e-CF®: Infrastructure examen is gericht op het begrijpen van de ‘business’ en de vertaling kunnen maken naar de applicaties en IT infrastructuur. Dit zijn competenties die van een IT’er gevraagd worden.

 

Context

Het examen EXIN AMBI e-CF®: Infrastructure maakt deel uit van het EXIN AMBI e-CF® kwalificatieprogramma. Het EXIN AMBI e-CF® kwalificatieprogramma bestaat onder andere uit een drietal basisexamens die zich ieder richten op steeds een ander systeem waarmee een IT’er te maken krijgt. Eén van deze basisexamens is het examen over infrastructuur.

 

Competenties

In dit examen worden verschillende elementen van competenties van het e-CF getoetst. Bij een basisexamen betreffen dit voornamelijk kenniselementen. In de meeste gevallen betreft dit kennis die impliciet besloten ligt in de in het e-CF genoemde kenniselementen en dus reeds bekend verondersteld wordt. Daarnaast wordt een aantal kenniselementen uit het e-CF direct afgetoetst. In dit basisexamen betreft dit echter nooit alle kenniselementen behorend bij een bepaalde competentie. Hiermee wordt dus nog niet de competentie compleet afgetoetst, maar wordt een bijdrage geleverd aan het in een later stadium kunnen behalen van de betreffende competentie.

Het betreft de volgende competenties uit het e-CF:

 • A6 Ontwerp van applicaties
 • B1 Applicatieontwikkeling
 • B3 Testen
 • B4 Oplossingen implementeren
 • B5 Vervaardigen van documentatie
 • B6 Systems Engineering
 • C1 Gebruikersondersteuning
 • C3 Dienstverlening
 • C4 Probleemmanagement
 • D10 Informatie- en kennismanagement
 • E8 Informatiebeveiligingsmanagement

 

Doelgroep

Deze module is bedoeld als basiskennis voor mensen die meer inzicht willen krijgen in de IT-infrastructuur.

 

Ingangseisen

Geen, maar kandidaten wordt geadviseerd een training te volgen. Het betreft een examen op EQF 5 niveau en op e-CF 2 niveau.

 

Certificeringseisen

Het behalen van het examen EXIN AMBI e-CF®: Infrastructure.

 

Examendetails

Examenvorm: Computergestuurde multiple-choicevragen

Aantal vragen: 50Cesuur: 65%

Open boek/notities: Nee

Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee

Examenduur: 90 minuten

 

Dit examen is beschikbaar in deze talen:

 • Dutch
Interesse in een andere taal? Neem contact met ons op
Printen print Ons volgen facebook twitter linkedin youtube
Open sitemap

EXIN Holding

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ  UTRECHT

The Netherlands

 

Contact opnemen »