EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis

EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis omvat de fundamentele kennis die nodig is voor een bedrijfsanalyserol. Dit is inclusief de vereiste rollen en competenties, maar ook strategische analyse, bedrijfssystemen, procesmodellen en de ontwikkeling van bedrijfscases die nodig zijn. De syllabus omvat: Wat is bedrijfsanalyse De competenties van een bedrijfsanalist Strategieanalyse Het bedrijfsanalyseprocesmodel Onderzoekstechnieken Stakeholderanalyse en -management Bedrijfsprocessen modelleren De oplossing bepalen Een zakelijke en financiële case maken De vereisten vaststellen De vereisten documenteren en beheren De vereisten modelleren De vereisten leveren De bedrijfsoplossing leveren

Book exam now
EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis
  • Details
  • Training methods
  • Downloads
  • eCF
Duration: 1 hour
Number of questions: 40 (Multiple Choice)
Pass mark: 65%
Open book: No
Electronic equipment allowed: No
Level: Foundation
Available languages: English, Dutch, Brazilian Portuguese
Requirements: None

Training methods

  • E-Learning
  • Classroom based

Downloads

Need a preparation guide or sample exam in a different available language? Please get in touch by using this form.