EXIN Business Information Management Foundation with reference to BISL

EXIN Business Information Management met betrekking tot BiSL is gericht op informatiemanagement binnen de context van de organisatie. Professionals leren te kijken naar de eisen en behoeften van IT-afdelingen en hoe de afdelingen zelf gebruikers kunnen ondersteunen. In de syllabus wordt gekeken naar: Doel en achtergrond van business-informatiemanagement Gebruiksbeheer Functionaliteitenbeheer Verbindende processen (uitvoerend) Sturende processen

Book exam now
EXIN Business Information Management Foundation with reference to BISL
  • Details
  • Training methods
  • Downloads
Duration: 1 hour
Number of questions: 40 (Multiple Choice)
Pass mark: 65%
Open book: No
Electronic equipment allowed: No
Level: Foundation
Available languages: English, Dutch, Brazilian Portuguese, German

Training methods

  • Classroom based
  • E-Learning

Downloads

Need a preparation guide or sample exam in a different available language? Please get in touch by using this form.