Information Security Management Expert based on ISO/IEC 27001

EXIN Information Security Management Expert test de kennis, het inzicht en de vaardigheden met betrekking tot het Information Security Management System (ISMS). Dit omvat de structurering, het onderhoud en de optimalisatie van de beveiliging van informatie binnen een organisatie. De certificering is gebaseerd op de internationale standaard ISO/IEC 27001, de gedragscode voor informatiebeveiliging. Het examen bestaat uit een projectpaper, een presentatie en een vraaggesprek, en omvat: Organisatie Het beleid Risico analyse Een organisatorische verandering Normen Audit en certificering

Book exam now
Information Security Management Expert based on ISO/IEC 27001
  • Details
  • Training methods
  • Downloads
Duration: 1 hour and 30 minutes
Type: Oral
Pass mark: 65%
Level: Expert
Available languages: English, Dutch
Requirements: Passed the EXIN Information Security Foundation Level
Passed the EXIN Information Security Advanced Level
Successfully Completed an Accredited Information Security Management Expert training
Two Years of Relevant Experience in Security

Training methods

  • Classroom based

Downloads

Need a preparation guide or sample exam in a different available language? Please get in touch by using this form.