Information Security Management Professional based on ISO/IEC 27001

Informatie is van cruciaal belang voor de goede werking en de continuïteit van zowel individuele organisaties als de economieën waarin zij opereren. Deze informatie dient te worden beschermd tegen toegang door onbevoegde personen, onbedoelde of kwaadwillende wijziging of vernietiging, en moeten beschikbaar zijn wanneer dat nodig is. De module Information Security Management Professional op basis van ISO/IEC 27001 toetst inzicht in de organisatorische en bestuurlijke aspecten van informatiebeveiliging. De onderwerpen van deze module zijn: Perspectieven op informatiebeveiliging: de perspectieven van het bedrijf, de klant en de dienstverlener Risicomanagement: analyses van de risico's, het kiezen van controles, het omgaan met blijvende risico's Controle van informatiebeveiliging: organisatorische, technische en fysieke controles

Book exam now
Information Security Management Professional based on ISO/IEC 27001
  • Details
  • Training methods
  • Downloads
Duration: 1 hour and 30 minutes
Number of questions: 30 (Multiple Choice)
Pass mark: 65%
Open book: No
Electronic equipment allowed: No
Level: Advanced
Available languages: English, Dutch, Brazilian Portuguese
Requirements: The Information Security Management Professional training course with an EXIN accredited training provider (ATP), including having successfully fulfilled the two (2) practical assignments as part of the course.

Training methods

  • Classroom based
  • E-Learning

Downloads

Need a preparation guide or sample exam in a different available language? Please get in touch by using this form.