IT Service Management Foundation based on ISO IEC 20000

EXIN IT Service Management Foundation test de fundamentele kennis van een kandidaat over de belangrijkste informatie en concepten van ITSM. De nadruk wordt gelegd op het Service Management System (SMS) en Service Management-processen. Specifiek op de kernconcepten en basisterminologie van ITSM gebaseerd op ISO/IEC 20000:2011. Het examen omvat: Inleiding in IT service management Het Service managementsysteem (SMS) Serviceontwerp en transitie Service delivery processen en hun onderlinge samenhang Relationship processen en hun onderlinge samenhang Oplossingsprocessen en hun onderlinge samenhang Control processen en hun onderlinge samenhang

Book exam now
IT Service Management Foundation based on ISO IEC 20000
  • Details
  • Training methods
  • Downloads
Duration: 1 hour
Number of questions: 40 (Multiple Choice)
Pass mark: 65%
Open book: No
Electronic equipment allowed: No
Level: Foundation
Available languages: English, Dutch, German, Spanish, French, Brazilian Portuguese, Chinese, Japanese, Latin American Spanish

Training methods

  • Classroom based
  • E-Learning

Downloads

Need a preparation guide or sample exam in a different available language? Please get in touch by using this form.