TMap® Suite Test Engineer

Met de certificering EXIN TMap® Suite Test Engineer leren kandidaten hoe tests moeten worden voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd. Het biedt achtergrondkennis van de technieken, infrastructuur en hulpmiddelen die nodig zijn voor een geslaagde test. TMap® Suite Test Engineer is gebaseerd op een combinatie van drie bronnen die samen de TMap Suite vormen. Deze bronnen bestaan uit de building blocks van www.tmap.net en de boeken TMap NEXT for result-driven testing en Neil's quest for quality, a TMap HD story. Het examen omvat: Kader en belang van testen TMap activiteiten en TMap NEXT fasen Ontwerpen van tests

Book exam now
TMap® Suite Test Engineer
  • Details
  • Training methods
  • Downloads
Duration: 1 hour
Number of questions: 30 (Multiple Choice)
Pass mark: 65%
Open book: No
Electronic equipment allowed: No
Level: Foundation
Available languages: Dutch, English, French

Training methods

  • Classroom based

Downloads

Need a preparation guide or sample exam in a different available language? Please get in touch by using this form.