TMap® Suite Test Master

EXIN TMap® Suite Test Master richt zich op het herkennen van patronen in diverse testgebieden. Na het succesvol afleggen van het examen is de kandidaat in staat het testgebied te overzien en doorgronden (vanuit verschillende perspectieven), de building block te integreren, mogelijkheden en risico's te herkennen en problemen op te lossen. Deze certificering is gebaseerd op een combinatie van drie bronnen die samen de TMap Suite vormen. Deze bronnen bestaan uit de building blocks van www.tmap.net en de boeken TMap NEXT for result-driven testing en Neil's quest for quality, a TMap HD story. Het examen omvat: Managen van de overall testactiviteiten Testvariëteiten Ondersteunende processen

Book exam now
TMap® Suite Test Master
  • Details
  • Training methods
  • Downloads
Duration: 1 hour and 30 minutes
Number of questions: 40 (Multiple Choice)
Pass mark: 65%
Open book: No
Level: Advanced
Available languages: Dutch, English, French

Training methods

  • Classroom based

Downloads

Need a preparation guide or sample exam in a different available language? Please get in touch by using this form.