EXIN Business Information Management

EXIN Business Information Management met betrekking tot BiSL onderzoekt informatiebeheer vanuit het perspectief van een eindgebruiker en uit zakelijk oogpunt. Met dit programma beschikt de kandidaat over de theoretische kennis en bekwaamheid om zakelijke behoeften te koppelen aan IT-services en -hulpbronnen. Het programma is gebaseerd op de internationaal erkende BiSL-standaard en is geschikt voor zowel IT-professionals en niet-IT-professionals

EXIN Business Information Management Foundation with reference to BISL
EXIN Business Information Management with reference to BiSL focuses on information management within the context of the organization. Professionals are...

EXIN Business Information Management met betrekking tot BiSL onderzoekt informatiebeheer vanuit het perspectief van een eindgebruiker en uit zakelijk oogpunt