Testen Foundation

De module Testen Foundation biedt een eerste kennismaking met het vakgebied testen en is bedoeld voor iedereen die op een of andere wijze in zijn/haar werk met testen te maken kan krijgen. De onderwerpen van deze module zijn: kwaliteit van de informatievoorziening, het testproces en de testorganisatie. De volgende onderwerpen komen aan bod: Kwaliteit van de informatievoorziening Het testproces De testorganisatie

Reservar examen
Testen Foundation
  • Details
Tiempo asignado para el examen : 1 hora
Número de preguntas: 30 (Multiple Choice)
Puntuación mínima para aprobar: 65%
Consulta de libros / apuntes: No
Ayudas / equipos electrónicos permitidos:: No
Nivel: Foundation
Idiomas disponibles: Dutch
Requisitos: Geen