Databases en SQL Foundation

De module Databases en SQL Foundation biedt een introductie op het onderwerp databases en SQL. De module laat u kennis maken met de belangrijkste aspecten van databases en databasemanagement systemen. Met SQL leert u databases te benaderen en te wijzigen. Degenen die deze module met succes doorlopen, zijn bekend met de belangrijkste componenten van databases en databasemanagement systemen. Ze kunnen relationele modellen interpreteren en beoordelen. Ze hebben met deze module voldoende kennis om in de praktijk de basisbeginselen van SQL te kunnen toepassen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Principes van databases Databasemodellen van hiërarchische, netwerk- en relationele databases. Basisbegrippen Relationeel model Relationeel database management systeem (DBMS) SQL als Data Manipulation Language (DML), Data Definition Language (DDL) en Data Control Language (DCL)

Reservar examen
Databases en SQL Foundation
  • Details
Tiempo asignado para el examen : 1 hora
Número de preguntas: 30 (Multiple Choice)
Puntuación mínima para aprobar: 55%
Consulta de libros / apuntes: No
Ayudas / equipos electrónicos permitidos:: No
Nivel: Foundation
Idiomas disponibles: Dutch
Requisitos: Geen