Projectmanagement Foundation

In de module Projectmanagement Foundation wordt een theoretische basis gelegd voor het deelnemen aan projecten. Het hoofdonderwerp is projecttechniek, met aandacht voor de cruciale beheersaspecten. De volgende onderwerpen komen aan bod: Project definitie project techniek methodieken projectfasering

Reservar examen
Projectmanagement Foundation
  • Details
Tiempo asignado para el examen : 1 hora
Número de preguntas: 30 (Multiple Choice)
Puntuación mínima para aprobar: 65%
Consulta de libros / apuntes: No
Ayudas / equipos electrónicos permitidos:: No
Nivel: Foundation
Idiomas disponibles: Dutch
Requisitos: Geen