Back to results

Ctrl Improve BV

Waarom Ctrl Improve?

Onze passie is om op energieke wijze mensen in veranderende organisaties enthousiast te krijgen bij het leren, beheersen en verbeteren.
Complexe en uitgebreide theorieën brengen wij graag aan u over op een down-to-earth manier.

Met onze uitgebreide praktijkervaring en accreditaties op het gebied van Lean – Agile Implementatie, Sustainibility, (IT) Service Management, Business Information Management en (Agile) Project Management, kunnen wij u prima adviseren, begeleiden en trainen. Bovendien verdiepen wij ons constant in nieuwe frameworks zoals DevOps, SAFe en Lean-IT én durven deze te combineren in onze simulaties en trainingen. Wij staan open voor nieuwe ideeën en uw inbreng.

Available qualification programs

EXIN DevOps

DevOps enables organizations to decrease time to market for new releases, software, or services by encouraging a collaborative approach from development and operations teams. The adoption of DevOps creates an environment where productivity is increased through the automation of processes around infrastructure and workflows. EXIN has created the DevOps certification program to empower IT professionals with the skills to effectively manage a multidisciplinary team whilst simultaneously improving the speed and reliability of product delivery.