EXIN AMBI e-CF®: Applications

Als eerste wordt in dit examen basiskennis over informatiesystemen getoetst. Vervolgens wordt ingegaan op de randvoorwaarden aan informatiesystemen. Dan wordt ingegaan op de analyse, structureren en modelleren van een informatiesysteem. Daarna komt de fase van het ontwikkelen en implementeren van een informatiesysteem aan bod, waarna tenslotte het beheer en de exploitatie van informatiesystemen wordt behandeld.

Who is this certification for?

Deze module is bedoeld als basiskennis voor mensen die meer inzicht willen krijgen in informatiesystemen.

Main subjects

Informatiesystemen
Randvoorwaarden aan informatiesystemen
Analyse, structureren en modelleren
Ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen
Beheer en exploitatie van informatiesystemen

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Duration: 2 hours
Number of questions: 50 (Multiple Choice)
Pass mark: 65%
Open book: No
Electronic equipment allowed: No
Level: Foundation
Available languages: Dutch
Requirements: Geen