EXIN AMBI e-CF®: Service and Operation

Dit examen heeft betrekking op het e-CF gebied ‘Run’ en op een aantal van de daarin voorkomende competenties op e-CF niveau 3. Het examen richt zich op twee architectuurlagen, te weten: informatiesystemen en infrastructuur.

Who is this certification for?

Dit examen is bestemd voor mensen die zich willen verdiepen in het beheer van informatiesystemen en IT infrastructuur. Het betreft onderwerpen die met name relevant zijn voor de architectuurlagen informatiesystemen en de infrastructuur.

Main subjects

Gerbuikersondersteuning/ User Support
Ondersteunen van wijzigingen/ Change Support
Dienstverlening/ Service Delivery
Probleem management/ Problem Management

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Duration: 2 hours
Number of questions: 40 (Multiple Choice)
Pass mark: 65%
Open book: No
Electronic equipment allowed: No
Level: Advanced
Available languages: Dutch