EXIN AMBI e-CF®: Application Design and Development

Dit examen heeft betrekking op de e-CF gebieden ‘Plan’ en ‘Build’ en op een aantal van de daarin voorkomende competenties op e-CF niveau 3. Het examen richt zich op één architectuurlaag, te weten applications. De volgende onderwerpen komen aan bod: Ontwerp van applicaties/ Application Design Applicatie ontwikkeling/ Application Development

Book exam now
EXIN AMBI e-CF®: Application Design and Development
  • Details
  • Downloads
  • eCF
Duration: 2 hours
Number of questions: 40 (Multiple Choice)
Pass mark: 65%
Open book: No
Electronic equipment allowed: No
Level: Advanced
Available languages: Dutch

Downloads