EXIN AMBI e-CF®: Application Design and Development

Dit examen heeft betrekking op de e-CF gebieden ‘Plan’ en ‘Build’ en op een aantal van de daarin voorkomende competenties op e-CF niveau 3. Het examen richt zich op één architectuurlaag, te weten applications. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Who is this certification for?

Dit examen is bestemd voor mensen die zich willen verdiepen in ontwerp en ontwikkeling van applicaties. Het betreft dus kennis en vaardigheden die met name relevant zijn voor functies op het gebied van software engineering en dan met name specifiek voor ontwikkelaars / developers.

Main subjects

Ontwerp van applicaties/ Application Design
Applicatie ontwikkeling/ Application Development

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Duration: 2 hours
Number of questions: 40 (Multiple Choice)
Pass mark: 65%
Open book: No
Electronic equipment allowed: No
Level: Advanced
Available languages: Dutch