Agile Coach – Een baan met perspectief in Nederland

Header image article Agile Coach in the Netherlands

De wereld van IT is constant in verandering en dit leidt tot de opkomst van nieuwe banen om aan de wensen van bedrijven te voldoen. Een voorbeeld hiervan is de Agile Coach, door zowel het World Economic forum als LinkedIn erkend als nummer 3 in de top tien opkomende rollen in 2020 binnen Product Development. (Bron)

Deze trend vindt ook plaats in Nederland. In de afgelopen jaren is de populariteit van Agile frameworks gestegen, wat zich heeft geuit op de banenmarkt, ook in de salarissen. (Bron

Om te voldoen aan de vraag naar goed voorbereide coaches heeft EXIN de Agile Coach certificering ontwikkeld. In dit artikel gaan wij in op wat een Agile Coach is en wat het arbeidsperspectief is in Nederland.

Wat is een Agile Coach?

Een Agile Coach is een professional die de transformatie naar Agility omarmt. Hij/zij begeleidt een organisatie door deze transformatie op basis van Agile practices en zorgt ervoor dat de Agile Mindset in de organisatie doorwerkt. Een goede Agile Coach zorgt ervoor dat teams en individuen uitstekend werk verrichten en constant verbeteringsprocessen op gang brengen.

Waarom hebben organisaties een Agile Coach nodig?

Organisaties rekenen op Agile Coaches voor het organiseren van agile teams en het implementeren en handhaven van een agile organisatiecultuur. Bedrijven nemen agile coaches in dienst om hen te helpen door de transformatie te gaanDeze bedrijven willen profiteren van business flexibiliteit. Het veranderen van mindsets en processen gaat over het algemeen moeizaam, terwijl groeien een mentaliteit van vallen en opstaan vereist. Een Agile Coach kan deze verandering faciliteren. 

Wat zoeken organisaties in een Agile Coach?

Een aantal van de belangrijkste bezigheden van een Agile Coach zijn: 

1. Leiderschap gedurende het agile transformatie proces 

  • Een agile coach is de drijver achter het implementeren van agile practices en het opzetten van een cultuur waarin wordt gestreefd naar continue verbetering. Hij of zij adviseert het managementteam in de strategische opzet van de transformatie richting het Agile werken. Op deze manier vervult de Agile Coach een sleutelrol in de transformatie. 

2. Het sturen en coachen van de leden van de organisatie 

  • Een agile coach helpt het personeel binnen de agile teams met hun ontwikkeling op zowel individueel gebied als in teamverband. Hij of zij coacht teams in de agile manier van werken en verbetert hiermee de bedrijfsprocessen. Dit gebeurt onder meer door het geven van trainingen en workshops. Uiteindelijk creërt hij/zij een omgeving waarin teamleden de ruimte hebben om te groeien. 

3. Het creëren van een agile cultuur 

  • Als agile coach ben je verantwoordelijk voor het opzetten en bewaken van een agile cultuur in het team. De Agile Coach is als het ware een ambassadeur van het Agile Manifesto en zorgt ervoor dat de agile kernwaarden worden nageleefd. Dit is onderdeel van de Agile transformatie waar de Agile coach dus de leiding over heeft. Daarnaast worden teamleden gecoached op basis van deze cultuur.  

Wat zijn de benodigde vaardigheden van een Agile Coach?

Als Agile Coach dien je te beschikken over de vaardigheden om bovenstaande werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Om te kijken welke vaardigheden door bedrijven worden gevraagd van een Agile Coach onderzochten wij vacatures in Nederland en verzamelden de meest voorkomende vaardigheden.  

1. Hard skills 

  • Ervaring met Agile methodologieën en frameworks en het geven van trainingen hierover. 
  • Ervaring in het werken met en binnen Agile development teams. 
  • Het faciliteren van de ontwikkeling van teams en individuen door middel van coaching, workshops, etc. 
  • Kennis van best practices op het gebied van technical engineering, zoals DevOps, Kanban, Lean, etc. 
  • Kennis van verschillende manieren van coaching en wanneer welke te gebruiken. 

2. Soft skills 

  • Enthousiast om teams te helpen het beste uit zichzelf te halen en zich continue te verbeteren om meer waarde voor de business te creëren.  
  • Sterke coaching vaardigheden om mensen en teams te inspireren en overtuigen. 
  • Pro-activiteit, communicatief sterk en goed georganiseerd. 
  • Je kunt je inleven in je teamleden en houdt rekening met de gewenste doelstellingen van een ander. 

Daarnaast zien veel bedrijven het hebben van een Agile certificaat of opleiding als noodzakelijk. Dit toont immers aan dat je beschikt over de benodigde kennis voor de functie. Het hebben van een Agile Coach certificaat geeft hierbij extra waarde ten opzichte van een Scrum Master of Product Owner certificering. Deze rollen zijn immers anders en vragen andere vaardigheden. 

Scrum Master vs. Agile Coach

In sommige functiebeschrijvingen vragen bedrijven naar een Scrum Master, terwijl zij eigenlijk op zoek zijn naar een Agile Coach. Hoewel sommige taken kunnen overlappen, zijn er wel degelijk verschillen tussen de twee rollen en de kennis/ervaring die er voor nodig is: 

  • Een Agile Coach heeft de leiding over meerdere teams, daar waar een Scrum Master slechts aan één team leiding geeft. Een coach werkt voor de hele organisatie en werkt onafhankelijk van een scrum team.  
  • Een Agile Coach kan verschillende Agile methodes inzetten, niet alleen Scrum.  
  • Een coach brengt alle domeinen van Business Agility samen. 

Wat levert de investering in het worden van een Agile Coach op?

Het worden van een Agile Coach is niet iets dat je zomaar doet. Er dient tijd in te worden gestoken om alle vaardigheden te beheersen. Het is daarom belangrijk om een overzicht te hebben van waar je uiteindelijk komt te werken en wat jouw salaris zal zijn. 

Agile coaches worden vooral gezocht door grote bedrijven met 500+ werknemers. Hoewel de meeste bedrijven zich in de software & ICT sector bevinden, worden er ook agile coaches gevraagd in de consultancy of bij grote bedrijven in andere sectoren. Daarnaast werken Agile Coaches ook vaak zelfstandig als ZZP’er. 

Het gemiddelde salaris van een agile coach in Nederland is €63.600. Ervaring speelt net als bij andere carrières een rol. Een beginnende Agile coach verdient gemiddeld €53,400, terwijl een coach met 5+ jaren ervaring gemiddelde €80.000 krijgt.  

Daarnaast bieden bedrijven met meer werknemers ook meer salaris aan. Dit komt onder meer doordat bij een grotere groep werknemers meer inspanning is vereist om de Agile werkwijzen en cultuur organisatiewijd te implementeren. Bedrijven met 200 of meer werknemers betalen gemiddeld €59.000, terwijl bedrijven met meer dan 10.000 werknemers gemiddeld €72.000 aanbieden. 

Met een gemiddeld salaris van €63,600 staat Agile Coach bovenaan de lijst van best betaald banen in IT, hoger dan bijvoorbeeld populaire banen als DevOps engineer. Daarnaast staat Agile Coach in de top 10 van best betaalde banen in Nederland gezien over alle sectoren. 

Wel is er nog genoeg ruimte om te groeien in vergelijking met omliggende landen. Momenteel blijven de salarissen van Agile Coaches in Nederland nog achter bij die van collega’s in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Wel loopt Nederland wat dit betreft al voor op Frankrijk.

Agile Coach bij EXIN

Hoewel het niet voor elke baan noodzakelijk is, laat een certificaat aan werkgevers zien dat je bereid bent om jezelf te ontwikkelen en je hier voor inzet. EXIN heeft een Agile Coach certificering ontwikkeld, op het hoogste niveau in het Agile programma, waarmee de benodigde vaardigheden worden getoetst. Om het certificaat te behalen moeten kandidaten een intensief assessment doorlopen. Gedurende deze assessment wordt een kandidaat getest op alle benodigde vaardigheden van een Agile coach, zoals de kennis over Agile practices, verschillende coachingstechnieken en het inspireren van teamleden.

De EXIN Agile Coach certificering is de enige certificering in de markt die wordt aanbevolen door Arie van Bennekum, één van de schrijvers van het Agile Manifesto. Kandidaten die de assessment met succes volbrengen ontvangen een certificaat mede ondertekend door Arie.  

Geïnteresseerd om Agile Coach te worden? Doe de EXIN Agile Coach assessment en wordt een gecertificeerde Agile Coach.  

Doe mee aan de Agile Coach assessment

Bronnen:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf 

https://www.consultancy.nl/nieuws/22872/uurtarief-van-agile-coaches-stijgt-fors-door-agile-populariteit

https://www.linkedin.com

https://www.indeed.nl/