BiSL Next: ‘Wij spreken de oude én de nieuwe wereld zo praktisch mogelijk aan’

BIM

Interview met Yvette Backer en Machteld Meijer, auteurs van BiSL Next in uitvoering

De wereld verandert in hoog tempo en business-informatiemanagement verandert mee. In 2017 kwam BiSL Next op de markt. Het Engelstalige boek is vooral gericht op het management en minder op uitvoerend functioneel beheer. Reden genoeg voor Machteld Meijer en Yvette Backer om met een Nederlandse bril te kijken naar BiSL Next. Het resultaat? Het (Nederlandstalige) BiSL Next in uitvoering, handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals van Machteld en Yvette is vanaf september 2018 verkrijgbaar.
Wij spraken met auteurs Yvette en Machteld over BiSL Next, de samenwerking, urenlange discussies over terminologie en meer…
Op het parkeerterrein staat een negen jaar oude Toyota Prius. Yvette is meer dan tevreden over haar vervoersmiddel. “De Prius brengt me waar ik heen wil. Veilig en vertrouwd. Maar de auto is in meerdere opzichten verouderd. Dat geldt in zekere zin ook voor BiSL. Het raamwerk staat als een huis en functioneert prima. Maar toch kan het beter. Overzichtelijker en meer toegespitst op de wensen van nu. Organisaties hebben te maken met ontwikkelingen op het gebied van cloud, de agile werkwijze, big data, Internet of Things en nog veel meer. De afhankelijkheid van de business van IT is de afgelopen jaren toegenomen. De rol van business-informatiemanagement is nu veel crucialer. Ook ligt de nadruk nu meer op het beheren en toepassen van data. BiSL Next is de volgende, logische stap. Een stap die aansluit bij recente ontwikkelingen op het gebied van business-informatiemanagement.”

Yvette Backer: “BiSL Next geeft de functioneel beheerder handvatten voor de ontwikkelingen en uitdagingen van nu.”Machteld

Medeauteur Machteld voegt toe: “In Nederland is BiSL, dat beschreven is in het boek BiSL® – Een Framework voor business informatiemanagement van Remko van der Pols en collega’s, goed ingeburgerd. Maar in het buitenland lukte het niet. Een van de redenen: in Nederland kijken we anders aan tegen de rolverdeling tussen Business en IT. We hanteren ook andere terminologie. Termen als informatievoorziening en functioneel beheer zijn onbekend in het Engelse taalgebied. Bovendien benutten we in Nederland vooral de uitvoerende delen van het BiSL raamwerk en is er minder aandacht voor de richtinggevende. Informatievoorziening is een onderwerp dat de aandacht moet hebben van bestuurders en directie, net als bijvoorbeeld financiën. Dat is waarom in 2015 de ontwikkeling startte van een nieuwe versie van BiSL: BiSL Next. De nieuwe versie verscheen in het (Engelstalige) boek BiSL Next, a framework for Business Information Management van Brian Johnson.”

BiSL Next: exit processen, enter perspectives
Het BiSL Next model is eenvoudiger en overzichtelijker. “En door de opzet met domeinen en processen in plaats van processen spreekt het meer aan op managementniveau”, benadrukt Yvette. “We bieden inzichten in de wijze waarop het model werkt in uiteenlopende situaties. De lezer ontdekt hoe de onderverdeling in vier activiteitendomeinen (Governance, Strategy, Improvement en Operation) functioneert in combinatie met de vier perspectieven op business-informatiemanagement (Business, Data, Service en Technology) en de vier management drivers (Need, Value, Mission en Capability).”

Nederlandstalig handboek?
“Waarom dan een handboek schrijven voor de Nederlandse markt?” Machteld beantwoordt de vraag met een glimlach. “We wilden een doorvertaling van het nieuwe model maken naar de dagelijkse beroepspraktijk van de functioneel beheerder. Met voorbeelden én de in Nederland gangbare terminologie. Het handboek gaat dieper dan het Engelse boek in op met name de uitvoerende aspecten van business-informatiemanagement: Improvement en Operation. En bijvoorbeeld ook op het onderwerp gegevensmanagement. “We wilden niet dat er veel kennis die opgenomen was in het bestaande BiSL, dat we overigens tijdens de ontwikkeling BiSL1 zijn gaan noemen, verloren zou gaan. Daarbij moesten we erop letten dat ‘de nieuwe wereld’ de oude wereld niet zou overschaduwen. Ons boek spreekt zowel de oude als de nieuwe wereld aan. Het is een handboek voor functioneel beheerders én managers. In het Nederlandse boek sluiten we sluiten naadloos aan op het BiSL Next raamwerk, zoals Brian Johnson dat in zijn Engelse boek beschrijft. Het was een complexe, uitdagende taak waar wij graag onze tanden in hebben gezet.

“Om zowel het nieuwe raamwerk als de Nederlandse praktijk goed tot hun recht te laten komen moesten wij uiterst zorgvuldig werken”, voegt Yvette toe. “Een voorbeeld? Neem het begrip ‘informatieservice’, wat is het? In Nederland is het begrip informatievoorziening volledig ingeburgerd, maar in het Engels kent men de term ‘information provisioning’ niet. Dus komt het niet voor in het boek van Brian. Maar hoe verhouden de Nederlandse termen informatievoorziening en informatiesysteem zich tot informatieservice? Uiteindelijk leidde de discussie tot de volgende ‘oplossing’: Vergelijk het met een taxi. Iemand wil een taxidienst opzetten, koopt een auto, haalt de vereiste diploma’s, schaft een extra telefoonnummer aan en neemt iemand in dienst om de telefoontjes te beantwoorden en de taxiritten in te plannen. De taxi-ondernemer verleent hiermee nog geen diensten. Dat gebeurt pas als de taxi daadwerkelijk personen vervoert. Auto, telefoon en telefoniste zijn te vergelijken met onderdelen van ‘het taxisysteem’. Het daadwerkelijk vervoeren van personen op basis van afspraken is ‘de taxiservice’. ”

Machteld Meijer: “De functioneel beheerders in Nederland verdienen het dat er een Nederlandstalige certificering bestaat voor business-informatiemanagement gebaseerd op BiSL Next. Heel goed dat EXIN in dat gat springt.”

YvetteZo brachten Yvette en Machteld heel wat uren discussiërend door tijdens het schrijven van het boek. “BiSL Next op een praktische en toegankelijke manier interpreteren betekent automatisch dat je te maken krijgt met spanningsvelden”, benadrukt Machteld. “Hoe diep ga je in het uitwerken van de onderwerpen die in het raamwerk aan de orde komen? Het handboek beschrijft, net als BiSL1, vooral wat er binnen business-informatiemanagement nodig is. Maar het gaat dieper dan BiSL1 in op de onderlinge samenhang tussen bestuur, strategie en uitvoering. Het handboek beschrijft wel ‘het wat’ maar niet ‘hoe’ de functioneel beheerder zijn werk moet doen.”

“Kiezen voor ‘het wat’ is de enige manier om het goed te doen”, vult Yvette aan. “Het aantal variabelen is eindeloos. Hoe functioneel beheer werkt in de praktijk verschilt per organisatie. Sommige organisaties kiezen voor maatwerk, andere kiezen voor cloudpakketten of standaardpakketten uit een winkel. Sommige organisaties werken agile, andere meer watervalsgewijs. Voor sommige organisaties bestaan de bedrijfsprocessen voor 98% uit IT, voor andere is IT slechts een ondersteunend hulpmiddel. Hoe je business-informatiemanagement uitvoert verschilt veel.”

Machteld en Yvette werkten anderhalf jaar aan het handboek voor functioneel beheerders. Nu het boek verkrijgbaar is, begint het pas echt voor zowel de auteurs als EXIN. Gecertificeerde business-information management-experts hebben een streepje voor als zij BiSL Next volledig kunnen doorgronden. Ook worden er examens ontwikkeld met aandacht voor alle facetten van BiSL Next. Zodat alle gecertificeerde functioneel beheerders dezelfde taal spreken en ook echt in staat zijn om BiSL Next toe te passen. “Nog even over die zelfde taal, daar hebben wij heel wat woorden over gewisseld”, zegt Yvette. “En dat was hard nodig ook. Maar uiteindelijk zitten wij volledig op een lijn”, zegt Machteld zichtbaar trots. “Het resultaat is een boek waarmee business-informatiemanagement professionals aan de slag kunnen. Een praktisch boek.”