De Functioneel Beheerder in de IT-markt

Dat de IT in de lift zit zal niemand anno 2021 nog verbazen. Technologie staat niet stil, en dus staat de banenmarkt met betrekking tot de IT niet stil. En hoewel dit voornamelijk positieve aspecten heeft, zorgt dit ook voor problemen bij bedrijven. De vraag naar specialisten wordt immers constant groter, maar het aanbod is er niet altijd. Vooral op hoger en wetenschappelijk niveau is er een groot tekort aan gespecialiseerde werknemers.  

Dit geld ook voor functioneel beheer. In 2019 nam het UWV de rol op in een rapport over moeilijk vervulbare functies en gaf aan dat dit tekort naar verwachting tot 2022 zal blijven bestaan.  

Hoewel dit voor bedrijven een uitdaging is, is dit voor werknemers een perspectief. Doordat de vraag naar hoger opgeleide Functioneel Beheerders groot is, zijn de kansen op de banenmarkt hoog voor zij die bereid zijn te investeren in hun opleiding en loopbaan. 

In dit artikel gaan we in op wat een Functioneel Beheerder is en de kennis en vaardigheden die vooral gezocht worden door bedrijven. Daarnaast kijken we naar de baanperspectieven voor degene die Functioneel Beheerder wil worden.

Wat is een Functioneel Beheerder?

Voordat we de banenmarkt analyseren, moeten we vaststellen wat functioneel beheer is. In veel gevallen wordt functioneel beheer op een hoop gegooid met applicatiebeheer en softwarebeheer, maar er zijn wel degelijk verschillen tussen deze twee vakgebieden.

Applicatiebeheer doet precies wat het woord zegt, het beheren van de applicatie. Applicatiebeheerders onderhouden en verbeteren de applicatie. Het werk van de applicatiebeheerder is vooral technisch en betreft applicaties en informatiesystemen.

Functioneel Beheerders houden zich minder bezig met de technische kant, maar meer met het luisteren naar gebruikers en het monitoren van de informatiesystemen. De Functioneel Beheerder helpt gebruikers met het gebruiken van de informatiesystemen, stelt de functionele specificaties van de systemen op en analyseert incidenten die voorkomen. Over het algemeen hoeft de Functioneel Beheerder niet zo technisch te zijn als een Applicatiebeheerder, hoewel in sommige bedrijven de twee rollen samenvallen.

Werkzaamheden van de Functioneel Beheerder

Luisteren naar gebruikers en hun ervaringen

Een belangrijke taak van een Functioneel Beheerder is het praten met de gebruikers van de informatiesystemen om te weten hoe zij deze ervaren en wat ze nodig hebben. 

Opstellen van de specificaties

De Functioneel Beheerder bekijkt wat de informatiebehoefte is in de organisatie, en zorgt er voor dat de benodigde functionaliteit beschikbaar is. 

Het onderhouden en continue verbeteren van de informatiesystemen

Als Functioneel Beheerder ben je verantwoordelijk voor het monitoren en continue verbeteren van applicaties en informatiesystemen. Je houdt rekening met wat gebruikers willen en wat de organisatie nodig heeft, maar ook met de technische grenzen van de informatiesystemen. Als Functioneel Beheerder weeg je dit alles af en onderzoek je wat prioriteit heeft. 

Wat heeft een Functioneel Beheerder nodig?

Om een Functioneel Beheerder te zijn, hoef je dus niet heel technisch aangelegd te zijn. Wel zijn er andere vaardigheden die van deze rol worden gevraagd:

Hard Skills 
  • Opleiding gerelateerd aan Functioneel Beheer
  • Kennis van en/of ervaring met het beheren en gebruiken van informatiesystemen en applicaties
  • Kennis van en/of ervaring met projectmatig werken, zoals Agile, Lean, etc.
  • Ervaring met het ingaan op gebruikerswensen
  • Technische kennis van applicaties wordt gezien als een voordeel, maar is niet altijd noodzakelijk
Soft Skills 
Analytisch vermogen:

Als Functioneel Beheerder ben je in staat om problemen te constateren, analyseren en op te lossen, Om dit te doen, kun je analytisch luisteren naar gebruikers en de problemen die ze melden. Hierbij gaat het niet alleen om het oplossen van bestaande problemen, maar ook het voorkomen van nieuwe problemen.  

Samenwerken en communiceren: 

Een Functioneel Beheerder werkt met gebruikers en met applicatiebeheerders om de kwaliteit van de informatievoorziening te bewakenEen Functioneel Beheerder moet dus kunnen samenwerken, en is communicatief sterk. 

Probleem Oplossend:

Een groot deel van de werkzaamheden van eeFunctioneel Beheerder bestaat uit het oplossen van problemen met de informatievoorziening. Als Functioneel Beheerder ben je in staat om problemen te constateren, te onderzoeken en op te lossen.  

Functioneel Beheer en BiSL

In veel vacatures wordt gesproken over kennis van BiSL. BiSL biedt een framework voor functioneel beheer waarmee de informatiesystemen afgestemd worden op zowel de wensen van de gebruikers als de informatiebehoeften van het bedrijf. BiSL is een theoretisch framework en één van de mogelijkheden om de processen van functioneel beheer in te richten.

Baanperspectieven

Zoals eerder aangegeven is er een gebrek aan hoogopgeleide Functioneel Beheerders met up-to-date kennis over het vakgebied. Hierdoor is er een grote vraag naar Functioneel Beheerders in Nederland. Op het moment van schrijven staan er 1501 vacatures gerelateerd aan Functioneel Beheer open op Linkedin, en 804 op Indeed. Deze vacatures vragen vooral naar mensen met een HBO/WO opleiding of denkvermogen.

Als Functioneel Beheerder ben je niet gebonden aan één sector. Applicaties en informatiesystemen worden in elke sector gebruikt, van gezondheidszorg tot bankieren. Hierdoor zijn de baanperspectieven minder afhankelijk van sectorspecifieke ontwikkelingen. In bijna iedere sector is behoefte aan functioneel beheer.

Hoewel ook de ICT heeft geleden onder de gevolgen van Covid-19, laat onderzoek van het UWV zien dat de daling in het aantal vacatures voor Functioneel Beheerders heel laag is. Mogelijk heeft Covid-19 de vraag naar hoogopgeleide Functioneel Beheerders zelfs vergroot. Veelvuldig thuiswerken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee in het gebruik van informatiesystemen.

Salaris

Het gemiddelde salaris van een Functioneel Beheerder is rond de €3500,- per maand. De verschillen kunnen groot zijn, de hoogte van het salaris hangt mee af van senioriteit en van de branche waarin je actief bent. Ook de omvang van de organisatie heeft invloed, hoe meer werknemers hoe groter de noodzaak van gespecialiseerd beheer van informatiesystemen.

EXIN Functioneel Beheer Specialist

De EXIN Functioneel Beheer Specialist certificering toetst de kennis en vaardigheden die een Functioneel Beheerder nodig heeft om een betrouwbare, flexibele, schaalbare en innovatieve informatievoorziening te waarborgen. Door de combinatie van praktijk en theorie ben je met deze certificering voorbereid op de dagelijkse werkzaamheden van een Functioneel Beheerder.

EXIN Functioneel Beheer Specialist
Vakopleiding Functioneel Beheer
Hét Handboek voor de Functioneel Beheerder