Gedachten over Agile – van Arie van Bennekum

Agile working

In de aanloop naar onze webinar over Agile-trends in 2018 stelden we Arie van Bennekum, co-auteur van het Agile-manifest, enkele vragen over Agile en IT-praktijken. We vroegen hem waarom het tijd is voor verandering.

Kun je in jouw eigen woorden vertellen hoe je denkt dat Agile past in een ecosysteem met andere IT-werkwijzen en welke voordelen het biedt aan een organisatie?
Methoden zoals DevOps, ITIL, Siam en Lean passen allemaal binnen Agile. Daarnaast zijn er methoden die deel uitmaken van de Agile-familie, zoals Lean, XP, DSDM, Kanban en Scrum. Samen vormen ze een complete reeks methoden en werkwijzen die kunnen worden ingezet. Ze worden echter pas écht waardevol als we ons richten op communicatie, waarde, levering en snelheid als geheel. Alleen dan kun je bedrijfsbrede voordelen behalen en dat is nou precies het doel van Agile werken.
Agile draait helemaal om continu leren en verbeteren. Momenteel zitten we in de fase waarin we slechts in enkele organisaties over een dergelijk ecosysteem beschikken. In het perfecte scenario zou elke organisatie erover beschikken, maar perfectie is een ambitie, een streven dat tijd vergt en aan verandering onderhevig is.

Binnen IT-servicemanagement wordt steeds meer gekeken naar mensen, waarde, snelheid en naar het werken als één geheel in plaats van een groot aantal losse afdelingen. Veel van deze punten stonden 18 jaar geleden al in het Agile-manifest. Waarom denk je dat de tijd nu rijp is voor verandering?
Naar mijn mening draait het om twee aspecten. Ten eerste gaat het economisch zeer goed en krijgt Agile veel aandacht vanwege de snelheid van de ontwikkelingen van de hedendaagse economie. Het duurt altijd even voordat een beweging wordt geaccepteerd. Mensen denken dat ze Agile werken, maar dat doen ze niet. Het echte werk is eigenlijk de gehele leveringsketen. Van conceptversie tot klaar voor productie en dat zo snel mogelijk. De noodzaak hiertoe neemt elke dag toe. Deze noodzaak is een drijfveer die voortkomt uit concurrentie.
Ten tweede beschikken we over technologie. Timing is essentieel. Er is zoveel technologie en innovatie dat je gewoonweg geen tijd hebt voor een watervalbenadering. Die kost namelijk 6-9 maanden en dat is te lang om de concurrentie vóór te blijven. Het pionieren en falen moet nu plaatsvinden als onderdeel van het maken van het eindproduct en projecten moeten duidelijke deadlines krijgen om ervoor te zorgen dat ze snel resultaten opleveren.
Organisaties zijn gewend aan een reeks opeenvolgende gebeurtenissen. Een dergelijke reeks neemt veel tijd in beslag. Bij een echte overgang naar Agile komt het aan op het verwijderen van bureaucratie en het kost tijd om de denkwijze en paradigma’s van mensen te veranderen. Vanwege deze twee aspecten is er geen andere keuze dan over te gaan op betere zakelijke waarde die eerder wordt geleverd en met een betere ‘interne’ kwaliteit. Dat is de reden dat de Agile-beweging nu echt op gang begint te komen.
Levering moet worden geïntegreerd in de gehele organisatie. Ik noem dit “bedrijfsbreed Agile worden”.
Het draait om een betere interne kwaliteit, informatie verkrijgen bij de bron: mensen die zelf over informatie beschikken en mensen die deze informatie gebruiken om samen iets te maken. Daarnaast het veranderen van de denkwijze van werknemers die niet meer moeten uitgaan van hun individuele taken maar van de levering van het team om in zeer korte tijdsbestekken te kunnen leveren aan de productieafdeling.
In de afgelopen vijf tot tien jaar is de kijk op de relatie tussen werknemer en werkgever veranderd, evenals de kijk op management, leiderschap en de traditionele hiërarchie en structuur van organisaties. Dat leidt ook tot verandering, aangezien teams steeds meer zichzelf organiseren en aansturen. Dit zorgt ervoor dat personen sneller groeien, in vergelijking met starre persoonlijke ontwikkelingsplannen, dan in het verleden. De verantwoordelijkheid die ze voelen, brengt daarnaast in elk van hen in teamverband het beste naar boven.

In jouw webinar ga je binnenkort spreken over belangrijke trends van Agile voor 2018. Welke praktische tips kun je geven aan een organisatie die dit jaar meer Agile wil werken?
Organisaties zien in dat ze snel moeten reageren op verandering om toekomstbestendig te zijn. Wie echt Agile wil werken, kan niet geleidelijk of stapsgewijs erop overgaan. Dat werkt niet. Het moet gebeuren als geheel en een culturele en bureaucratische omslag is essentieel voor het succes ervan. Vanaf nu is bedrijfsbreed Agile de essentiële vorm.
De gehele structuur van organisaties verandert als zij de voordelen inzien van Agile werken. De kern is om te bepalen welke waarde je in jouw Agile-transformatie wilt stoppen en om een duidelijke visie en duidelijke doelen te hebben. Verder moet je zorgen dat jouw teams het belang inzien van de verandering van de manier van werken voor de toekomst van jouw organisatie en dat ze deze verandering steunen. Dit impliceert ook een andere rol van de werkgever. Agile werken en traditionele HR gaan niet samen. HR (hoe HR werkt en hoe wordt gekeken naar werknemers) moet veranderen om Agile werken te ondersteunen. Dit maakt het verschil bij werving en selectie, ontwikkeling van de organisatie en continuïteit.

EXIN biedt op het gebied van Agile Scrum een uitgebreid portfolio lees hier meer