Hoera! Ik ben Functioneel Beheer Specialist!

Hoe het komt dat ik (Andrea van der Vaart) als één van de eersten dit EXIN-examen haalde en waarom jij ook dit examen “in the pocket” wil hebben…

Kennismaking met Functioneel beheer

In 2015 werd aan mij gevraagd het Functioneel beheer Woningstichting Eigen Haard nieuw leven in te blazen. De opdracht was het beheer een brug te laten zijn tussen de business en ICT; Functioneel beheer in te zetten als de “hoeders” van de informatievoorziening.

Dat was een aardig klus. Tot die tijd werd Functioneel beheer van de corporatie vooral gezien als technische applicatiebeheerders of kerngebruikers, die ontzettend veel wisten van het systeem en de inrichting. Functioneel beheer was dan ook vooral centraal georganiseerd op de ICT-afdeling en werd niet of nauwelijks betrokken bij vraagstukken binnen de informatievoorziening.

Studie BISL en Lean

Samen met een collega begon ik aan de opdracht. Wij bestudeerden en analyseerden alle documentatie die wij konden vinden op het gebied van Functioneel beheer. Het naslagwerk bestond voornamelijk uit BiSL- en ITIL-boeken. Ook startten wij met gesprekken met de directie (de proceseigenaren) om hun behoeftes en verwachtingen in kaart te brengen. Naast onze zoektocht naar het inrichten van het Functioneel beheer werd er binnen de organisatie ook een groot Lean programma gestart.

Wij brachten alle informatie samen. Na een aantal weken studie, Green Belt opleidingen, ervaringen met Lean op de werkvloer, uitgebreide gesprekken met directie en bestuur, inspiratiegesprekken met collega-corporaties én gesprekken met (kern) gebruikers uit de hele organisatie, maakten wij een plan voor Functioneel beheer. En wij implementeerden dit succesvol!

Later ben ik 4 jaar als Manager Informatiemanagement en Processen verantwoordelijk geweest voor onder andere de functioneel beheerders.

Docent van de Vakopleiding Functioneel Beheer

In 2020 startte ik met mijn eigen bedrijf Chaptr2 binnen de HC&H groep. HC&H is een consultancy partij op het snijvlak van ICT en bedrijfsvoering in de woningcorporatiesector. HC&H was een samenwerking aangegaan met de Vakopleiding Functioneel Beheer van Daniël Brouwer en was daarom op zoek naar een docent die kennis had van de corporatieprocessen. Het is geen moeilijke optelsom: ik mocht de opleiding verzorgen!

Deze opleiding is gebaseerd op Hét Handboek voor de Functioneel Beheerder, eveneens van Brouwer. Alles viel op zijn plek: het boek combineerde informatiemanagement en Functioneel beheer met een complete gereedschapskist. Gereedschap geleend van Lean!! Ik was jaloers: dit boek had ik willen schrijven! Of ik had het minstens willen hebben voordat ik aan mijn studie “BiSL en Lean” begon om het Functioneel beheer van Eigen Haard in te richten. Maar hé, je kan niet alles hebben.

EXIN examen Functioneel Beheer Specialist

Wat ben ik blij en trots dat ik mee mag werken aan de professionalisering van het Functioneel beheer in Nederland en dat ik als docent de Vakopleiding Functioneel Beheer mag geven. Sinds januari 2021 is er een EXIN-examen voor de Vakopleiding! Als docent kun je een opleiding niet geven als je het bijbehorende examen niet hebt gehaald, dus was ik één van de eersten die het examen deed en haalde. Door het halen van het EXIN-examen ben je gecertificeerd Functioneel Beheer Specialist. Dit biedt deelnemers aan de Vakopleiding zoals jij en ik een manier om de opgedane kennis te valideren. Een validatie door een instituut dat wereldwijd een leidende positie heeft in het certificeren van IT-professionals en dat is heel wat waard!