Hoge hakken zijn in de mode

Bisl Next
Door Jan de Vries
Trainer | Speaker | Consultant | DevOps | Antifragility | Scaling | SAFe SPC | BiSL Next |FSM-ISM| USM | Blue Ocean

Organisatorische verandering, het is een fenomeen van alle tijden. Maar de veranderingen gaan steeds sneller. En steeds meer organisaties ontdekken dat ze het niet meer bij kunnen benen. Dit roept een belangrijke vraag op: is er een verantwoorde manier om een sprong naar de toekomst te maken? Ik gebruik graag het 9-vlaks model om vier krachten te plotten die in hedendaagse bedrijven veel voorkomen.

Mocht je (nog) niet bekend zijn met het 9-vlaks model, dan vind je hieronder een korte uitleg. Het model is opgebouwd vanuit de 3 bekende besturingslagen: strategisch, tactisch en operationeel. Wellicht minder bekend is de kolom-indeling: de klant- en gebruikersorganisatie aan de linkerkant, de technologische kolom aan de rechterkant en de bedrijfsinformatie-kolom in het midden. Deze laatste kolom verbindt de business en de technologie met elkaar. En ja, er zijn andere uitvoeringen van het 9-vlaks model, maar dit is mijn favoriete indeling.

Luister naar de webinar van Jan, klik hier!

 

DevOps BiSL

Toen DevOps zijn opwachting maakte werd het fenomeen vrijwel automatisch in de rechterbenedenhoek gepositioneerd. Omdat DevOps vooral als technisch en operationeel wordt gezien. Maar DevOps-teams willen en moeten vanzelfsprekend intensief samenwerken met de business en op tactisch niveau met andere teams in hun ecosysteem. Dat resulteert in een push kracht naar het midden van het 9-vlaks model.

Sommige organisaties hebben het geluk dat de raad van bestuur, zich realiseert hoe belangrijk IT is voor de organisatie. Dit resulteert in een pull kracht vanuit de linkerbovenhoek, waardoor er een diagonale verbinding ontstaat tussen hardcore engineers enerzijds en decision makers op het hoogste niveau anderzijds.

DevOps BiSL Next

Maar… er is meer. Als gevolg van DevOps beginnen een aantal vlakken hun waarde te verliezen. In de linkerbenedenhoek worden de reguliere business taken in hoog tempo geautomatiseerd. Intelligente technologie neemt zelfs de meer ingewikkelde bedrijfsactiviteiten over. Het gevolg hiervan is dat veel medewerkers in deze hoek overbodig worden. Ook de rechterbovenhoek wordt drastisch afgeslankt als gevolg van de toenemende autonomie van DevOps-teams.

DevOps BiSL NEXT

Het plotten van deze verbindende en afslankende krachten op het 9-vlaks model leidt tot een organisatie-vorm die verdacht veel lijkt op een hoge hak. Een dergelijke organisatie leunt met vrijwel haar volle gewicht op het DevOps-team. En maakt zich tegelijkertijd minimaal afhankelijk van de operationele business als gevolg van de automatisering die door datzelfde DevOps team wordt uitgevoerd.

9 Square model

De vraag is: moeten wij hoge-hak-organisaties omarmen? Of moeten we ze juist vermijden?

Ik denk dat het hoge hak model onvermijdelijk is bij organisaties die DevOps ten volle willen benutten. Het afstemmen van het organisatiemodel op het operationele model leidt op alle niveaus tot een dramatische en pijnlijke transformatie. Het voordeel daarvan is dat het je in staat stelt om maximaal gebruik te maken van Conway’s Law. Vrij vertaald zegt deze wet: ‘in de systemen die we bouwen zien we de communicatie-structuren van onze organisatie terug. Des te ouder en complexer de organisatie, des te achterhaalder en ingewikkelder worden onze systemen’. Aanpassing van de organisatie volgens de eerder beschreven krachten helpt om overbodig management weg te snijden en biedt ruimte om te accelereren. Zowel binnen de business als in IT.

Om de hoge hak te laten werken, is het noodzakelijk om hak en teen te verbinden. Het BiSL Next framework biedt hierbij uitkomst. Dit model werd in 2017 gepubliceerd en bevat alle bouwstenen die nodig zijn voor het overbruggen van de kloof tussen business en technologie: 4 drivers, 4 perspectives en 4 domains. Een aantal van deze bouwstenen ondersteunt DevOps-teams, andere bouwstenen worden intensief gebruikt door product owners en er zijn bouwstenen die permanent in gebruik zijn in de directiekamer. BiSL Next geeft aan hoe je deze bouwstenen verbindt en maakt tevens duidelijk dat technologie een vast agendapunt hoort te zijn voor de directie. Een nog belangrijkere conclusie is dat DevOps, indien correct uitgevoerd, je gehele organisatie verandert.

Bisl Next

Dit artikel is geschreven door Jan de Vries, ontdek meer over Jan de Vries.

Jan heeft ook een webinar gegeven over dit onderwerp, klik hier om ernaar te luisteren.