Vaardigheden ontwikkelen, DevOps en digitale transformatie

VeriSM

Ontwerpen van nieuwe benaderingen voor competentie-versterking

Het nieuwe jaar betekent vaak een zoektocht naar nieuwe vaardigheden en het beoordelen van het talent binnen uw organisatie. De grote vraag voor elk bedrijf is: hoe kunt u succesvol en snel medewerkers en teams trainen om de uitdagingen van de digitale toekomst aan te gaan?

De moderne werkomgeving en technologie veranderen snel en voortdurend, waardoor het lastig kan zijn om vast te stellen hoe u kunt beginnen aan en wat u nodig hebt voor een strategisch plan dat aansluit op de behoeften van uw bedrijf.

Een gebrek aan vaardigheden, trainingen en investeringen kunnen leiden tot wrevel bij het personeel, evenals slechte dienstverlening, gefrustreerde klanten, een slechtere reputatie en uiteindelijk, als er niet wordt ingegrepen, faillissement.

Hoe ziet ‘goed’ eruit?

Voordat uw organisatie vooruit kan met eventuele plannen, moet u vaststellen welke mogelijke problemen er zijn en aangeven wat u verwacht van uw team en de rol die uw medewerkers spelen bij het leveren van de beste ervaring aan uw klanten.

Wat betekent ‘goed’ eigenlijk in de rollen van uw organisatie? Wat zijn de belangrijkste competenties die u verwacht en nodig hebt voor die functie, waardoor u ‘goed’ aan uw klant levert?

Zonder antwoord op deze vragen hebt u geen maatstaf, geen duidelijk doel voor algehele verbetering. Bovendien heeft uw personeel dan geen duidelijk beeld van wat uw verwachtingen.

In het nieuwe VeriSM™-boek wordt een interessante case study over de evaluatie en verbetering van personeelsvaardigheden in een grote organisatie beschreven. Dit is een overzicht van hoe een grote verzekeringsmaatschappij dit scenario heeft verwerkt.

Case study met EXIN’s e-CF® Next Solutions

Eén van de grootste uitdagingen voor een dergelijke organisatie was het in beeld brengen van vaardigheden binnen de onderneming. Door de grote technologische veranderingen bleek er een kloof te zijn ontstaan in de IT-vaardigheden van de medewerkers. Hoe kon nu voor zo’n grote groep medewerkers met zoveel verschillende rollen toch een persoonlijk ontwikkelingsplan worden opgesteld dat is afgestemd op de behoeften van de individuele medewerker?

EXIN is opgericht in 1984 en heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van onderzoeksontwikkeling en accredatiepartners en heeft ruim 2 miljoen professionals wereldwijd gecertificeerd. Het bedrijf biedt onderzoeken en e-competence-assessment in meer dan 165 landen en 20 talen.

Het belang van een competentiekader

EXIN biedt consistente overzichten van e-competenties, gebaseerd op het e-competence framework dat wereldwijd wordt erkend, waarbij gebruik wordt gemaakt van een overzicht van 40 belangrijke IT-vaardigheden om. Hiermee worden meer dan 40 rollen geprofileerd met de EXIN e-CF® NEXT Role Profiler in hun organisatie.

Zodra de oefening voor deze rollen werd voltooid, werd het proces herhaald voor toekomstige trends en veranderingen door te testen en scenario’s te creëren.

 

Medewerkers versterken door zelfontplooiing

Het voltooien van de taak was niet verplicht, maar werd wel aangemoedigd. Het management voltooide de taak als een van de eersten, waarmee ze een goed voorbeeld gaven en de voordelen van deelname aantoonden. De redenen voor de wijzigingen en de doeltreffendheid bij de vooruitstrevendheid van het bedrijf werden duidelijk gericht aan de werknemers, om zo meer draagvlak te creëren.

Medewerkers maakten hun eigen online e-CF® NEXT profiel via vragenlijsten. Hierin konden ze open zijn over hun ervaringen met IT en hun taken in het bedrijf. Vervolgens kregen zij een persoonlijk profielrapport met sterke en minder sterke punten.

 

De kloof in vaardigheden analyseren

Er is een analyse gemaakt van de kloof in vaardigheden binnen het bedrijf door gegevens te verzamelen en te bekijken om een algemeen beeld van de organisatie te vormen. Meer dan 100 teams, afdelingen en rollen werden op deze manier geanalyseerd om de training van medewerkers beter aan te laten sluiten.*

Door vaardigheden op deze manier te analyseren, kunnen trainingen worden ontwikkeld die medewerkers voorbereiden op de toekomst en wensen van stakeholders worden bepaald, terwijl bedrijfsethos wordt gericht op permanente educatie.

 

De relevantie van VeriSM™

De VeriSM™-ethos richt zich op het behalen van de beste uitkomst voor alle stakeholders en de opvatting dat we allemaal dienstverleners zijn. Een ambitie die met de stof van de eerste publicatie is verweven.

Bij servicemanagement in het digitale tijdperk geldt een behoefte aan een gevarieerde aanpak: één van de vele factoren waardoor EXIN zich genoodzaakt voelt om deel te nemen. VeriSM™ zorgt voor een flexibele, aangepaste route om de best practices van servicemanagement te gebruiken in een bedrijf en is een natuurlijke aanvulling op de andere producten van EXIN.

De gemeenschap als de ruggengraat van VeriSM™

VeriSM™ geniet, sinds de het werd uitgebracht eind vorig jaar, wereldwijd uitzonderlijk veel aandacht. De inhoud vindt veel weerklank bij bedrijven en particulieren in veel verschillende sectoren, ook buiten traditionele IT-bedrijven. De unieke samenwerking tussen meer dan 50 branchedeskundigen, van onderwijs tot IT en van software tot klantenservice, voorziet veel verschillende standpunten en ervaringen die kunnen worden gedeeld in een inclusief project. De voordelen van servicemanagement worden hierdoor voor een enorm publiek zichtbaar.

Voor meer informatie over VeriSM™ en EXIN gaat u naar onze website. 

*Meer informatie over dit project kunt u vinden in VeriSM™ – een servicemanagement-benadering voor het digitale tijdperk, in het onderdeel over mensen, rollen, competenties en teams.