Nieuw AMBI Programma Beschikbaar bij EXIN

EXIN zal in juli en september 2017 een nieuwe versie van het AMBI programma op de markt brengen, AMBI e-CF®. Een modulair certificeringstraject op HBO denkniveau dat een solide basis vormt voor een carrière op het gebied van ICT.

 

De naam AMBI heeft een nieuwe betekenis gekregen: Academic Management, Business and ICT.

Ook is het programma inhoudelijk aangepast, aangezien het vorige AMBI is ontwikkeld in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De modules sluiten aan op de huidige ontwikkelingen binnen de ICT.

Net als in het vorige AMBI programma, kan er na een basis traject uit drie richtingen worden gekozen: Business Processes, Infrastructure, Applications. In dit traject is opleiding niet verplicht, kandidaten kunnen zich middels zelfstudie voorbereiden.

 

Bernd Taselaar, CEO van EXIN legt uit: “Met het verwachte tekort aan ICT’ers, ook in Nederland, is het belangrijk een basisprogramma aan te bieden dat gemakkelijk beschikbaar is. Voor iedereen die overweegt om een carriere te beginnen in- of een overstap naar de ICT te maken, is dit een heel geschikt programma. In de basismodules maak je kennis met de absolute grondbeginselen van de ICT. Daarna kun je je verder specialiseren of doorstromen naar een HBO bachelor opleiding. Ook professionals die al in de ICT werken zonder diploma, maar toch een diploma willen halen om zo hun competenties aan te tonen, zouden goed van start kunnen gaan met AMBI e-CF.”

In het volledige programma worden 34 competenties uit het Europeese e-Competence Framework afgedekt.

 

Het programma wordt eerst uitgerold in Nederland om daarna vertaald te worden naar het Engels. Taselaar: “De digitale transformatie waar we nu doorheen gaan, heeft een grote impact op de arbeidsmarkt wereldwijd en op de vaardigheden die nodig zijn in de economie en samenleving. Elke bedrijfssector heeft ICT’ers nodig. ICT faciliteert niet alleen, ICT is nu vaak de kern van de bedrijfsvoering. De *Europese Unie verwacht een tekort van 500.000 ICT professionals in 2020. In Nederland voorspelt het **UWV dat het tekort nog jaren zal aanhouden. Maar er is natuurlijk wel ICT kennis nodig om dat tekort op te heffen. Aan de andere kant zijn er in alle leeftijdsgroepen potentiele ICT-ers die via dit programma hun competenties kunnen opbouwen en aantonen. Het AMBI e-CF programma is daarvoor een goed beginpunt.”

 

De eerste examens in dit programma komen deze week beschikbaar. De hogere niveau’s komen in september 2017 op de markt.