Projectmanagement Foundation

In de module Projectmanagement Foundation wordt een theoretische basis gelegd voor het deelnemen aan projecten. Het hoofdonderwerp is projecttechniek, met aandacht voor de cruciale beheersaspecten. De volgende onderwerpen komen aan bod: Project definitie project techniek methodieken projectfasering

Boek je examen
Projectmanagement Foundation
  • Details
Examenduur : 1 uur
Aantal vragen: 30 (Meerkeuze vragen)
Cesuur: 65%
Open boek/notities: Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee
Niveau: Foundation
Beschikbare talen: Nederlands
Vereisten: Geen