EXIN AMBI e-CF®

Deze vernieuwde versie van het AMBI programma is een modulair certificeringstraject op HBO denkniveau dat een solide basis vormt voor een carrière op het gebied van ICT. De examens sluiten aan op de huidige ontwikkelingen binnen de ICT. In de basismodules wordt in drie Foundation modules kennisgemaakt met de absolute grondbeginselen van de ICT. Daarna kan er uit drie richtingen worden gekozen: Business Processes, Infrastructure, Applications. EXIN heeft dit programma ontwikkeld met het oog op het verwachte tekort aan ICT’ers; de digitale transformatie, heeft een grote impact op de arbeidsmarkt wereldwijd en op de vaardigheden die nodig zijn in de economie en samenleving. Elke bedrijfssector heeft ICT’ers nodig, maar er is natuurlijk wel ICT kennis nodig om dat tekort op te heffen. Dit basisprogramma is makkelijk beschikbaar is en geschikt voor iedereen die overweegt om een carriere te beginnen in- of een overstap naar de ICT te maken. Ook professionals die al in de ICT werken zonder diploma, maar toch een diploma willen halen om zo hun competenties aan te tonen, zouden goed van start kunnen gaan met AMBI e-CF.

EXIN AMBI e-CF®: Applications
Als eerste wordt in dit examen basiskennis over informatiesystemen getoetst. Vervolgens wordt ingegaan op de randvoorwaarden aan informatiesystemen. Dan wordt...
EXIN AMBI e-CF®: Business Processes
Het EXIN AMBI e-CF®: Business Processes examen is gericht op het begrijpen van de ‘business’ en de vertaling kunnen maken...
EXIN AMBI e-CF®: Infrastructure
Het EXIN AMBI e-CF®: Infrastructure examen is gericht op het begrijpen van de ‘business’ en de vertaling kunnen maken naar...
EXIN AMBI e-CF®: Account Management and Digital Marketing
Dit examen heeft betrekking op het e-CF gebied ‘Enable’ en op een aantal van de daarin voorkomende competenties op e-CF...
EXIN AMBI e-CF®: Application Design and Development
Dit examen heeft betrekking op de e-CF gebieden ‘Plan’ en ‘Build’ en op een aantal van de daarin voorkomende competenties...
EXIN AMBI e-CF®: Building and Implementing
Dit examen heeft betrekking op het e-CF gebied ‘Build’ en opeen aantal van de daarin voorkomende competenties op e-CF niveau 3....
EXIN AMBI e-CF®: Management 1 Projects, Business Change, Risks and Security
Dit examen heeft betrekking op het e-CF gebied ‘Manage’ en op een aantal van de daarin voorkomende competenties op e-CF...
EXIN AMBI e-CF®: Management 2 Quality, Relationships, Improvement and Forecasting
Dit examen heeft betrekking op het e-CF gebied ‘Manage’ en op een aantal van de daarin voorkomende competenties op e-CF...
EXIN AMBI e-CF®: Planning
Dit examen heeft betrekking op het e-CF gebied ‘Plan’ en op een aantal van de daarin voorkomende competenties op e-CF...
EXIN AMBI e-CF®: Service and Operation
Dit examen heeft betrekking op het e-CF gebied ‘Run’ en op een aantal van de daarin voorkomende competenties op e-CF...
EXIN AMBI e-CF®: Support and Enable
Dit examen heeft betrekking op het e-CF gebied ‘Enable’ en op een aantal van de daarin voorkomende competenties op e-CF...