EXIN Business Information Management

EXIN Business Information Management met betrekking tot BiSL onderzoekt informatiebeheer vanuit het perspectief van een eindgebruiker en uit zakelijk oogpunt. Met dit programma beschikt de kandidaat over de theoretische kennis en bekwaamheid om zakelijke behoeften te koppelen aan IT-services en -hulpbronnen. Het programma is gebaseerd op de internationaal erkende BiSL-standaard en is geschikt voor zowel IT-professionals en niet-IT-professionals