EXIN Green IT

EXIN Green IT is ontwikkeld om kandidaten beter te informeren over groene IT-oplossingen in moderne organisaties. Het programma behandelt de achtergrond van duurzame IT, de IT-onderdelen en de maatregelen die kunnen worden toegepast op verschillende niveaus. Het programma is afgestemd op de beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en ondersteunt initiatieven om de aanvoerketen en bedrijfsactiviteiten efficiënter te laten verlopen.