Microsoft Operations Framework

Het EXIN MOF-programma is gebaseerd op het Microsoft Operations Framework, dat bestaat uit best practices, principes en modellen. Het is gebaseerd op MOF 4.0 en zorgt ervoor dat kandidaten het belang inzien van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en beheerbaarheid van IT-systemen. Het programma is ideaal voor professionals die in het veld werken.