Foundation

EXIN BCS Artificial Intelligence Essentials

Artificial Intelligence (AI) is een methodologie om een niet-menselijk systeem te laten leren van ervaring en menselijk gedrag te imiteren. Het EXIN BCS Artificial Intelligence Essentials examen toetst de kennis en het begrip van een kandidaat van de terminologie en de algemene principes. Deze syllabus behandelt de mogelijke voordelen; soorten kunstmatige intelligentie; het basisproces van Machine Learning (ML); de uitdagingen en risico's die gepaard gaan met een AI-project en de toekomst van AI en mensen op het werk.

Get certified
EXIN Badge EXIN

Informatie over certificering

  • Benoem aan de algemene definitie van menselijke en kunstmatige intelligentie (AI).
  • Beschrijf ‘leren door ervaring’ en hoe het zich verhoudt tot Machine Learning (ML) (de expliciete definitie van Tom Mitchell).
  • Begrijp dat ML een belangrijke bijdrage levert aan de groei van kunstmatige intelligentie.
  • Beschrijf hoe AI deel uitmaakt van ‘Universal Design’ en ‘The Fourth Industrial Revolution’.
  • Beschrijf de uitdagingen van kunstmatige intelligentie en geef algemene voorbeelden van de beperkingen van AI in vergelijking met menselijke systemen, algemene ethische uitdagingen die AI oproept.
  • Toon aan dat je inzicht hebt in de risico’s van kunstmatige intelligentie, identificeer een typische financieringsbron voor AI-projecten en som kansen voor AI op.
  • Toon aan dat je begrijpt dat kunstmatige intelligentie (in het bijzonder machine learning) mensen en machines ertoe zal aanzetten om samen te werken;
  • Som de toekomstige richtingen op van mens en machine die samenwerken.

Het Artificial Intelligence Essentials certificaat is gericht op personen die geïnteresseerd zijn in (of moeten implementeren) AI in een organisatie, met name degenen die werkzaam zijn op gebieden zoals wetenschap, techniek, kennistechnologie, financiën of IT-services.

Kunstmatige en Menselijke Intelligentie: Een inleiding en geschiedenis
Voorbeelden van AI: voordelen, uitdagingen en risico’s
Een inleiding tot Machine Learning
De toekomst van kunstmatige intelligentie – mens en machine samen

Zie voor de vereiste literatuur de lijst met boeken in het gedeelte Examenliteratuur van de Preparation Guide die te vinden is onder het tabblad Downloads hieronder.

Details & downloads

Duur:
30 minuten
Aantal vragen:
20 (Meerkeuzevragen)
Cesuur:
65%
Open boek:
Nee
Elektronische apparatuur toegestaan:
Nee
Niveau:
Foundation
ECTS Credits:
2
Talen:
English
e-CF