The Foundation Series

De Foundation serie bestaat uit een zestal losstaande certificeringen over onderwerpen die van belang zijn voor iedere (aankomende) ICT-er. De modules behandelen op een kernachtige wijze de belangrijkste begrippen en nuttige hulpmiddelen voor wie werkzaam is in de ICT of in nauwe samenwerking met de ICT. De modules omvatten kennis en inzicht over het gebruik, het ontwerp, de ontwikkeling en het testen van informatiesystemen, evenals de rol van databases en SQL daarin. Ook zijn er modules met de basisinformatie over professionele communicatie en project management.