Career Path

EXIN Data Protection Officer

De EXIN Data Protection certificering biedt de juiste kennis en competenties voor degenen die een Data Protection Officer willen worden of zijn, met de passende internationale erkenning. Iedereen die door EXIN wordt gecertificeerd als Data Protection Officer, is niet alleen uitgebreid getoest op de EU-verordening, maar ook op de competenties om die rol te vervullen en de implementatie- en beheerswerkzaamheden in een organisatie uit te voeren.

Get certified
EXIN Badge EXIN
Anyone who is certified by EXIN as Data Protection Officer has been extensively tested not only on the EU Regulation but also on the competences to take the role. This includes implementation and maintenance activities in an organization.

Informatie over certificering

Waarom zou je DPO willen worden? Door de huidige ontwikkelingen neemt de enorme hoeveelheid data die elke dag wordt geproduceerd exponentieel toe, vooral door nieuwe technologieën zoals IoT en Blockchain:

In ons huidige tempo worden er elke dag 2,5 triljoen bytes aan data gecreëerd. Dat tempo wordt alleen maar sneller met de groei van het Internet of Things (IoT). Alleen al in de afgelopen twee jaar is 90 procent van de gegevens in de wereld gegenereerd. ( Forbes )

Daarnaast is er wereldwijd een tekort aan privacy experts, waardoor er veel vraag is naar professionals die goed thuis zijn in deze onderwerpen.

Onderstaand schema geeft de weg weer die je moet volgen om EXIN Certified Data Protection Officer te worden. Er zijn 3 certificeringen die je met succes moet afronden voordat je de EXIN DPO titel krijgt. Deze hebben betrekking op privacy en gegevensbescherming en informatiebeveiliging om je de theoretische kennis te geven die nodig is om als functionaris voor gegevensbescherming te werken. De certificering op het hoogste niveau omvat ook praktische opdrachten om ervoor te zorgen dat je over de vereiste vaardigheden beschikt om direct in de DPO rol te stappen. Deze certificering is ontworpen om een carrièrepad weer te geven – het wordt geleidelijk moeilijker naarmate je verder komt in de certificeringen.

EXIN Data Protection Officer is ideaal voor professionals die een Data Protection Officer willen worden. Dit maakt het ideaal voor professionals die een start hebben gemaakt in Data Privacy of Information Security, maar meer ondersteuning en richting willen in hun loopbaanontwikkeling. Omdat de certificeringen één voor één kunnen worden behaald, kunnen professionals voor een langere periode toewerken naar een EXIN Data Protection Officer. Het is vooral geschikt voor professionals die al een van de vereiste certificeringen hebben, omdat ze dan alleen de andere certificeringen in het carrièrepad hoeven te behalen om de EXIN Data Protection Officer-certificering te ontvangen.

EXIN Certified Data Protection Officer

Word een EXIN Data Protection Officer

Data Protection Officers (DPO's) spelen een cruciale rol in organisaties die grote hoeveelheden gegevens verwerken. De digitalisering van het bedrijfsleven betekent dat de overgrote meerderheid van de bedrijven steeds grotere hoeveelheden gegevens verwerkt. Om klanten en zichzelf te beschermen, moeten deze organisaties ervoor zorgen dat ze adequate maatregelen nemen om verantwoord met gegevens om te gaan.
EXIN Career Path data protection officer visual

Career Path Structure

De EXIN Certified Data Protection Officer certificering begint natuurlijk met de EXIN Privacy & Data Protection Foundation certificering. Informatiebeveiliging is erg belangrijk voor toekomstige DPO’s. In het kader hiervan heeft het tweede onderdeel in de Certified Data Protection-certificering Informatiebeveiliging als verplicht onderwerp. In combinatie met de EXIN Privacy & Data Protection Foundation certificering geeft dit kandidaten een breed inzicht in beveiliging als geheel.

Information Security Foundation based on ISO IEC 27001

Information Security Foundation based on ISO IEC 27001

EXIN Information Security Foundation is geschikt voor alle professionals die te maken hebben met vertrouwelijke informatie. Het creëert een solide basis voor certificering op een hoger niveau.

EXIN Privacy and Data Protection Foundation

EXIN Privacy and Data Protection Foundation

Privacy & Data Protection Foundation is bedoeld voor iedereen die inzicht moet hebben in gegevensbescherming en GDPR.

De laatste certificering is de Privacy & Data Protection certificering op specialistisch niveau. De certificering omvat praktijkopdrachten, zodat kandidaten kunnen ervaren wat er van een DPO wordt gevraagd en hun vaardigheden kunnen testen alvorens ze in de praktijk te brengen in werkelijke situaties.

EXIN Privacy and Data Protection Professional

EXIN Privacy and Data Protection Professional

EXIN Privacy and Data Protection Professional is een Advanced-niveau certificering die de kennis en het begrip van een professional van de European General Data Protection Regulation (GDPR) valideert. Het examen toetst het vermogen van de kandidaat om deze kennis en dit inzicht toe te passen in de dagelijkse beroepspraktijk.

EXIN Data Protection Officer badge

Hoe word ik een EXIN Data Protection Officer?

Na het behalen van de drie vereiste certificeringen, ontvangt u automatisch de EXIN Data Protection Officer certificering. Ga om te beginnen naar de Get Certified tool en selecteer de certificering die je eerst wilt behalen. Als je meer informatie wilt, neem dan contact op met ons support team.

Uitzonderingen

Je kunt in dit bestand de uitzonderingen bekijken die kunnen worden gebruikt om deze EXIN Career Path certificering te behalen. Houd er rekening mee dat er slechts één uitzondering kan worden toegepast voor elk van de EXIN Career Path certificeringen.