Disclaimer

Hoewel EXIN redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, komen er soms fouten of weglatingen voor. Bezoekers of klanten kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

EXIN behoudt zich het recht voor om de gepubliceerde informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. EXIN wijst uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw toegang tot of gebruik van deze site.

Het is niet de bedoeling van deze disclaimer om de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarin het uitsluiten van de aansprakelijkheid niet is toegestaan door de Nederlandse wet.

© EXIN 2022