EXIN Privacyverklaring, Versie 25 oktober, 2022

Deze privacyverklaring beschrijft hoe EXIN de persoonlijke data verwerkt die we verzamelen voor de prestatie van onze diensten. EXIN Respecteert uw privacy en is vastberaden uw persoonlijke data met de grootste zorg te behandelen en verwerken.

Laatst bijgewerkt: 25 oktober, 2022

Sinds 1984 is EXIN een leidend zelfstandig examen en certificatie-instituut met kantoren in diverse landen die examens over de hele wereld afleggen en de competenties van professionals test.

In principe, is EXIN Holding B.V. (“EXIN”), opgericht in Utrecht aan de Arthur van Schendelstraat 650 in Nederland en is als data controller verantwoordelijk voor het verwerken van al uw persoonlijke data.

Dit is van toepassing, wanneer u zich abonneert op een van EXIN’s examens of testen, of wanneer u persoonlijke geaccrediteerd bent door ons. Het is ook van toepassing, wanneer u zich abonneert door een van onze partners (zoals een geaccrediteerde examenorganisatie.), met ons samenwerkt of contact heeft met een lokaal EXIN-kantoor.

Echter, als u deelneemt aan een e-CF® NEXT personal Profile Assessment via een derde partij zoals uw werkgever, een HR-adviseur of intermediaire organisatie of andere agent (“Assessment Organisatie”), zal deze partij als primaire datacontroller verantwoordelijk zijn voor het verwerken van uw data.

In dat geval, zal EXIN alleen data verwerken op instructies van de derde partij. Dit betekent dat de derde partij zal bepalen voor welke doelen uw data verwerkt zal worden, wie er toegang tot heeft en hoelang deze bewaard zullen blijven. De derde partij is het eerste contact voor gerelateerde zaken als het verwerken van uw data. Voor meer informatie over de verwerking van uw data, kunt u de Assessment Organization contacteren. Echter, EXIN is als data controller verantwoordelijk voor het verwerken van data gerelateerd aan uw e-CF® NEXT Personal Profile Assessment, voor zover EXIN deze data voor statische analyse gebruikt. Lees hierover meer onder “Statistische Analyse” in Sectie 3.

EXIN verzameld en verwerkt de volgende persoonlijke data:

 • Voor al onze diensten: uw naam, functietitel en contactinformatie;

Om gebruik van onze diensten te maken of geaccrediteerd te zijn door ons, moet u bij ons geregistreerd zijn. We vragen u om persoonlijke data aan te leveren, waaronder uw naam, functietitel, huisadres, e-mailadres en andere contact informatie. De informatie die we van u vragen, is afhankelijk van de dienst. Het aanleveren van specifieke data kan benodigd zijn om onze producten en diensten te gebruiken en zal vertoond worden wanneer de informatie benodigd is. Als uw werkgever of geaccrediteerde Training Organisatie of Geaccrediteerde Examen Organisatie een account voor u maakt, zullen we ook de naam van de werkgever of organisatie vermelden. Hetzelfde is van toepassing als u zich abonneert op een examen door een van onze partners, zoals een online proctoring of Computer Gebaseerd Testbureau.

U zult een tijdelijk paswoord ontvangen, welke u toegang geeft tot het Candidate Portal of tot ons veilige online platform. U zult na inloggen de mogelijkheid krijgen om uw paswoord te veranderen. Uw paswoord zal versleuteld bij ons geregistreerd worden en kan door ons niet gebruikt worden.

 • Examens: het examen waarop u wilt abonneren, betaalinformatie, aanwezigheid gedurende het examen, examenresultaten, Door u behaalde certificaten en mogelijke fraude die ontdekt wordt;

Als u zich abonneert op een examen, zullen we het type, de tijd en de locatie van dat examen, betaalinformatie (kosten van het examen, betaalmethode, of de betaling door u of door een derde partij als uw werkgever), uw aanwezigheid gedurende het examen, uw werk, de evaluatie van het examen, het resultaat van het examen en het gerelateerde certificaat door ons geleverd in context tot het examen. We registreren ook eventuele fraude of andere overtredingen van de examenregels, die relevant zijn voor uw certificatie.

 • e-CF® NEXT Personal Profile: Informatie geleverd door u en de resultaten van het e-CF® NEXT Personal Profile Assessment;

Als u een e-CF® NEXT Personal Profile Assessment afneemt, zullen we het type assessment wat u afneemt, uw antwoorden op de vragen, de tijd dat de antwoorden gegeven zijn en het resultaat van het assessment registreren. In principe, verzamelen en verwerken we alleen data om een e-CF® NEXT Personal Profile aan te maken.

 • Accreditering van Trainers of Supervisors van een individu die uit zichzelf of een geaccrediteerde Trainings Organisation of Geaccrediteerde Examen Organisatie werkt; Informatie in relatie van uw accreditatie.

Als u geaccrediteerd staat bij EXIN al seen trainer, supervisor of orderpersoon, zullen we uw contactinformatie verzamelen en verwerken. Lees meer onder “Contact Informatie” in Secte 2. Als u een trainer bent, verzamelen en verwerken we ook informatie over voorgaande educatie, certificering en werkervaring zoals deze in curriculum vitaes etc. staat.

EXIN verzameld en verwerkt uw persoonlijke data:

 • Om uw gebruikers-account te activeren en beheren of om in te kunnen loggen op onze portals en online platforms en u de mogelijkheid te geven deze gerelateerde functionaliteit te gebruiken;

Uw gebruikersdata zult u veilig laten inloggen op uw examen-account, de Candidate Portal. Als u eenmaal ingelogd bent, kunt u makkelijk uw contact informatie wijzigen. Via uw account kunt u ook uw examenresultaten bekijken of certificaten downloaden. Het laat u ook documenten toevoegen aan uw account, zoals bewijs of certificaten of trainingsprogramma’s die u ergens anders heeft bijgewoond. Als laatste kunt u zich ook abonneren en afmelden op onze nieuwsbrief middels uw account.

 • Om examen diensten aan u te leveren;

Als u een examen bij ons afneemt, zullen we uw data gebruiken om:

 • Examens toe te wijzen en controleren;
 • Persoonlijke examenresultaten, certificaten en digitale badges toe te kennen (de laatste via EXeed.pro);
 • Uw examenresultaten aan onze examendatabase toe te voegen en beheren;
 • Aan alla nodige maatregelen te voldoen om examens toe te voegen en controleren;
 • Frauduleuze activiteiten te registreren die tijdens een examen hebben plaatsgevonden;
 • Maatregelen te nemen bij fraude of andere overtredingen van de regels en regelgeving wanneer deze gedetecteerd zijn;
 • Maatregelen genomen om verdere fraude over overtredingen in de toekomst te voorkomen, of de regels hanteren voor examens;
 • Dee authenticiteit van de certificaten en/of digitale badges te verifiëren en het geven van verzoeken of informatie hierover;
 • Examens te evalueren en nieuwe examens te ontwikkelen (lees hierover meet onder “Statistische Analyse” in Sectie 3);
 • Onze partners de trainingen te helpen verbeteren die u heeft genomen om voor te bereiden op het examen;
 • U in staat te stellen om een e-CF® NEXT Personal Profile Assessment af te nemen;

Met uw gebruikersdata, kunt u veilig op het e-CF NEXT Platform inloggen. Als u deelneemt aan een e-CF® NEXT Personal Profile Assessment, zullen we uw data primair in de assessments gebruiken om uw competenties in kaart te brengen en uw competentieniveau te testen;

 • Om de resultaten van het e-CF® NEXT Personal Profile Assessment aan onze assessment database toe te voegen en deze database te beheren;
 • Om de resultaten van de test te verwerken in een rapport en deze met u en /of onze e-CF® NEXT klant te delen.

Daarnaast zullen we de e-CF® NEXT klant in de mogelijkheid stellen om analytische tools te gebruiken om uw data te analyseren. Onze e-CF® NEXT klant is verantwoordelijk voor het gebruik van deze data in compliance met de wettelijke bepalingen en afspraken die met u zijn gemaakt, als deze er zijn.

 • Voor onze eigen administratie;

We gebruiken uw persoonlijke data voor interne administratie doelen, zoals het bijhouden en meewerken aan onze legale en fiscale obligaties.

 • Om persoonlijke accreditatie-diensten te leveren;

Als u persoonlijk als trainer, supervisor of orderpersoon bent geaccrediteerd bij EXIN, of u wilt deze accreditatie verwerven, zullen we uw data gebruiken om de accreditatie te controleren.

 • Om informatie te leveren en ons op uw vragen te laten reageren;

Als u ons vragen stelt, of als we informatie aan u moeten leveren (zoals bijvoorbeeld examens, resultaten, afmeldingen, etc.), zullen we uw data gebruiken om contact met u op te nemen.

 • Om statistische analyse uit te voeren en hieruit geaggregeerde rapporten gebaseerd op deze analyse te publiceren;

EXIN voert statistisch onderzoek uit op standaard trends in het gebruik van onze diensten en het resultaat van testen en examens. Voor dit doel gebruiken we alleen geaggregeerde informatie, losgekoppeld van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor deze onderzoeksactiviteiten, hebben we een aparte database gemaakt, waarin we research combineren uit data van onze kandidaten, voor zover als u ze eerder in het proces heeft geleverd: functie, organisatie type, geboortejaar, stad of regio waar u werkt en de data die we verzamelen en verwerken wanneer u deelneemt aan een examen of een test, inclusief de resultaten.

De onderzoeksresultaten zijn gerapporteerd op een geaggregeerd niveau en beschikbaar voor personen binnen EXIN, die geautoriseerd zijn om kennis te hebben van de data of aan derde partijen te leveren voor wetenschappelijk onderzoek. We gebruiken deze rapporten voor evaluatie en verbetering van onze diensten. We delen ook de resultaten van onze analyses met derde partijen als e-CF® NEXT-klanten die gebruik (wensen te) maken van onze diensten. IN die context communiceren we alleen generale conclusies die niet getraceerd kunnen worden naar individuelen of specifieke Assessment Organizations.

 • Om u nieuwsbrieven te sturen of voor gepersonaliseerde aanbiedingen van examens of andere EXIN-diensten;

Resultaten van statistische analyses, zullen niet gebruikt worden voor marketingactiviteiten die aan u in het speciaal gericht zijn, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft. Daarnaast zullen we alleen de resultaten van uw e-C® NEXT Personal Profile Assessment en examens gebruiken voor het zenden van speciale persoonlijke promoties via e-mail, die bij uw competenties, opleiding en werkervaring passen, als u hiervoor ons toestemming heeft gegeven. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden van deze berichten, waarop EXIN deze onmiddellijk stopt met verzenden. We zullen echter wel uw data op geaggregeerd niveau blijven gebruiken voor statistische analyses. Leer hierover meer onder “Statistische Analyses” in sectie 3.

 • Om te voldoen aan de wettelijke regels en reguleringen.

EXIN verzameld, verwerkt en slaat uw data op om te voldoen aan EXIN’s legale en fiscale obligaties.

EXIN verwerkt uw persoonlijke data om onze producten en services aan uw te leveren, om de legale obligaties na te komen waar we aan moeten voldoen, wanneer het nodig is voor onze legitieme interesses of de interesses van een derde partij, of op goedkeuring van de eigenaar van de data.

Wanneer we uw persoonlijke data verwerken voor onze legitieme interesses of interesses van een derde partij, hebben we deze interesses tegen uw legitieme interesses opgewogen. Wanneer nodig, nemen we de nodige maatregelen om de implicaties te limiteren en ongewenste schade aan u te voorkomen. Onze legitieme interesses kunnen bijvoorbeeld het verbeteren van onze producten en diensten zijn. Meer informatie over de balanstesten die we uitvoeren, zijn beschikbaar op verzoek. Wanneer we uw persoonlijke data voor onze legitieme interesses of interesses van de derde partij gebruiken, heeft u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken op grond, gerelateerd aan uw persoonlijke situatie (zie Sectie 11 “Uw rechten” hieronder).

Wanneer we uw data verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment ook weer intrekken, door het volgende van de specifieke instructies in relatie tot het verwerken van data, met de gegeven toestemming, of het aanpassen van een instelling (wanneer van toepassing) door met ons contact op te nemen.

Wanneer we uw persoonlijke data verwerken voor iets anders dan waarvoor we deze oorspronkelijk verzameld hebben (en we op een legale basis anders dan toestemming of het meewerken aan legale obligaties voor dit nieuw doel moeten leunen.), zullen we zelf bepalen of dit nieuwe doel geschikt is, met het doel waarvoor de data oorspronkelijk is verzameld.

EXIN verzameld uw persoonlijke data op verschillende manieren.

We verzamelen persoonlijke informatie over u wanneer u zich voor een van onze diensten aanmeldt.

Als de aanmelding verricht wordt door uw werkgever of via een van onze partners, bijvoorbeeld een geaccrediteerde examen organisatie, Prometric of Pearson VUE, Online Proctoring Dienst Leveranciers of door onze our e-CF® NEXT Customer, zullen we uw data via die partij verkrijgen. Daarnaast, zullen we persoonlijke informatie over u ontvangen in de provisie van onze diensten, wat wanneer u een examen doet of deelneemt aan een e-CF® NEXT Personal Profile Assessment is: wanneer u een examen doet of een testformulier invult, zult u ons informatie geven over uw opleiding, diploma’s, werkervaring of het met ons delen van professionele documenten.

EXIN ontvangt ook persoonlijke data door uw EXIN-examinators, controleurs en experts die uw competenties controleren en door een referentiecheck, nadat u hiervoor goedkeuring heeft gegeven.

Daarnaast, verzamelen we informatie over u door het linken van de resultaten van statistische analyse aan uw rapportages, maar ook alleen met uw consent. Data verzameld door EXIN door haar websites, kan vergeleken worden met data die u op een ander moment met EXIN gedeeld heeft, zoals bijvoorbeeld wanneer de supervisor de aanwezigheidslijst invult voor het examen.

Met in achtname van de doelen hierboven beschreven of in de context van dienst provisie, mag EXIN uw data delen, overdragen of op elke andere manier toegankellijk maken van uw persoonlijke data aan andere EXIN group bedrijven, andere dienstverleners en derde partijen voor wetenschappelijk onderzoek.

We hebben een toestemmingsovereenkomst voor onze systemen, zodat personen en organisaties alleen toestemming hebben om uw data in te zien als dit expliciet nodig is voor het uit kunnen voeren van taken of taken binnen het framewerk voor de eerdergenoemde doelen. Al deze individuen en organisaties zijn overeengekomen om uw data met de grootst mogelijke zorg te behandelen.

Daarnaast is het afhankelijk van de uit te voeren dienst, met wie we de data delen.

EXAMENS

Om examens aft e nemen, gebruiken we bepaalde dienstenleveranciers als Computer-Based Testing Agencies (gehuisvest in de V.S en Japan) en Online Proctoring Service Providers (gehuisvest in de V.S.)

We delen resultaten met de organisatie die een examen geboekt heeft voor u, welke u met een voucher heeft voorzien. Deze organisatie kan wel of niet de kandidaat training hebben geleverd.

Elk individu die uw naam en certificaatnummer heeft, mag onze website gebruiken om de authenticiteit van het certificaat te controleren.

PERSOONLIJKE ACREDITATIE

Als u zich als trainer of toezichthouder registreert door een geaccrediteerde partner van EXIN, zal uw data toegankelijk zijn voor die partner. Als u als trainer voor specifieke programma’s die we aanbieden via een derde partij bent geaccrediteerd, zullen we uw data delen met die derde partij.

e-CF® NEXT Personal Profile Assessment

in het geval van een e-CF® NEXT Personal Profile Assessment, zal de e-CF® NEXT Customer klant die de test aanvraagt, volledige toegang hebben tot de resultaten. Als diverse organisaties gemoeid zijn met de e-CF® NEXT Personal Profile Assessments (bijv. Uw werkgever en een intermediaire organisatie), zullen deze organisaties naar alle waarschijnlijkheid informatie over u delen, afhankelijk van de met deze partijen gemaakte afspraken.

Partijen die toegang tot uw data hebben, kunnen gevestigd zijn in landen die een milder privacy regime hebben dan Nederland. Als dit het geval is, zal EXIN ervoor zorgen dat de juiste maatregelen genomen zijn en alle wettelijke regels en reguleringen geobserveerd worden. Voor overdracht van persoonlijke data naar buiten het Europese Economisch Grondgebied, zal EXIN de door de Europese Commissie goedgekeurde mechanismes gebruiken, zoals de Privacy Shield certification en Standard Contractual Clauses als veiligheid, zoals de “(EU-)controller to (Non-EU/EEA-)controller” Decision 2004/915//EC (zie artikel 46 GDPR). Als u een copie van deze veiligheidsmaatregelen wilt inzien, kom dan met ons in contact.

EXIN zal de nodige technische en organisatorische maatregels hanteren, om ervoor te zorgen dat er een correct niveau beveiliging tegen onrechtelijk gebruik, onrechtelijke toegang, aanpassing of onrechtmatige toestemming van uw persoonlijke data kan plaatsvinden. EXIN heeft een Information Security Management System, gebaseerd op de ISO/ IEC 27001 norm.

EXIN behoud uw data zo lang als het nodig is, met betrekking tot de bovengenoemde doelen, of zolang als aangegeven in de wet. Gebaseerd op deze doelen, heeft EXIN drie verschillende retentieperiodes voor verschillende soorten persoonlijke data, bestaande uit 6 maanden, 7 jaar of 30 jaar.

Persoonlijke data, welke geen reden heeft om gearchiveerd te worden, zal verwijderd of anoniem gemaakt worden binnen 6 maanden. Als u bijvoorbeeld deel neemt aan een e-CF® NEXT Personal Profile Assessment via een e-CF® NEXT Customer, zal EXIN uw data verwijderen als de afspraken tussen EXIN en de e-CF® NEXT Customer beëindigen.

Persoonlijke data, die nodig is voor EXIN om aan EXIN’s legale en fiscale obligaties te voldoen, wordt 7 jaar bewaard, waarna de data verwijderd of anoniem gemaakt wordt.

Na deze 7 jaar, behoudt EXIN alleen de gegevens van persoonlijke data, die nodig zijn om u het bewijs van certificering en andere relevante informatie (zoals registraties van fraude of andere strafbare feiten op de examenregels) te verschaffen. EXIN zal deze gegevens na 30 jaar verwijderen of anoniem maken, of eerder op verzoek van u in overeenkomst met Sectie 11 “uw rechten”.

Onze website maakt gebruik van cookies om bezoekersdata te registreren, om de functionaliteit van de website verder te verbeteren op het gebied van veiligheid. U kunt de instellingen van uw browser zo veranderen, dat u geen cookies meer ontvangt, maar EXIN kan hierdoor niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website nog correct zullen functioneren. Bekijk alstublieft hiervoor onze cookie verklaring: Cookie Policy.

Op onze website kunt u diverse links naar websites van derde partijen vinden. Als u deze links volgt, zult u de EXIN-website verlaten. Desondanks alle links met zorg zijn geselecteerd, kan EXIN niet verantwoordelijk gehouden worden voor het gebruik van data van deze organisaties. Om hierover meer te weten te komen, leest u, wanneer beschikbaar, de privacyverklaring van de te bezoeken website.

U kunt uw Privacy Office (zie hieronder) bereiken om elk van de rechten verkregen onder de toepasselijke data protectie wetgeving te laten uitvoeren, waaronder (1) het recht om bij uw data te kunnen, (2) om deze te rectificeren, (3) om ze te verwijderen, (4) om het verwerken van uw data te beperken, (5) het recht tot data portering en (6) het recht om bewaar te maken.

 1. Recht op toegang

U mag ons vragen of wij uw persoonlijke data wel of niet verwerken en zo ja, toegang te krijgen tot die data in de vorm van een copie. Wanneer we meewerken om toegang te verlenen, leveren we u ook extra informatie, zoals de doelen van verwerking, de categorieën van persoonlijke data benodigd en andere informatie benodigd om uw recht uit te oefenen.

 1. Recht op rectificatie

U heeft het recht om uw data te wijzigen in het geval van niet accurate of incomplete data. Op verzoek, zullen we inaccurate data over u corrigeren en het in acht nemen van het verwerken uw data compleet maken, wat de provisie van een extra verklaring kan includeren.

 1. Recht op verwijdering

U heeft ook het recht om uw data te laten verwijderen, wat het verwijderen van de data en waar mogelijk bij elke andere controller waar uw data publiek is gemaakt door ons. Verwijdering van data geschied in bepaalde casus, voorgeschreven door de wet en in artikel 17 van de General Data Protection Regulation (GDPR) benoemd. Dit bevat situaties waar uw persoonlijke data niet langer relevant is aan de originele doelstelling voor waar deze data verwerkt werd, maar ook in gevallen van onwettelijke verwerking. Door de manier dat we onze diensten hanteren, kan het wat tijd in beslag nemen voor alle back-up kopieën verwijderd zijn.

 1. Recht tot restrictie van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van persoonlijke data te obstructen, wat betekend dat we het verwerken voor een bepaalde tijd opschorten. Situaties waar dit recht aangesproken kan worden, includeren situaties waar de nauwkeurigheid van uw persoonlijke data is betwist, maar er wat tijd voor nodig is om deze (in)accuraatheid te verifiëren. Dit recht voorkomt niet dat wij uw persoonlijke data nite opslaan. We informeren u hierover wanneer uw restrictie is opgeheven.

 1. Het recht op data portering

Uw recht tot data portering beslist dat u mag vragen om uw persoonlijke data in een gestructureerde, normale en machine-leesbaar formaat aangeleverd wordt en deze data direct naar een andere controller gestuurd kan worden, waar technisch mogelijk. Op verzoek en waar dit technisch mogelijk is, zullen we uw persoonlijke data direct naar de andere controller toesturen.

 1. Right om bezwaar te maken

U heeft ook het recht om bezwaar te maken op het verwerken van uw persoonlijke data, wat betekent dat u mag verzoeken dat wij uw data niet langer verwerken. Dit kan alleen op grond van “legitieme interesses” (waaronder profilering), welke meedingt aan de legale basis van het verwerken van uw data (zie sectie 4”legale basis voor het verwerken van persoonlijke data” hierboven).

Op elk gegeven moment en kosteloos, kunt u bezwaar maken op directe marketing doelen, in de gevallen waar uw persoonlijke data verwerkt wordt voor dergelijke doelen, welke waar profileren wordt gebruikt om de marketing op te zetten. In dat geval mag u uw recht uitoefenen en zullen wij niet langer uw data voor dergelijke doelen gebruiken.

U kunt uw toestemming op elk gegeven moment intrekken, door het volgen van specifieke instructies in relatie tot het verwerken van de data waar u oorspronkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Bijvoorbeeld, kunt u uw toestemming intrekken door het klikken op de “afmelden” link in de e-mail, het aanpassen van uw communicatievoorkeur in uw account (wanneer beschikbaar) of door het veranderen van uw smartphone settings (voor mobiele push notificaties en locatiedata).

Om een van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, neem alstublieft contact op met de details onder Sectie 13 hieronder.

U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten heeft, met betrekking op deze privacy voorwaarden. Echter, als u onopgeloste zorgen heeft, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/), welke zich in Den Haag, Nederland bevindt, of als u in een andere EU-lidstaat werkt of zich bevindt, kunt u een klacht melden bij de overkoepelende autoriteit van de desbetreffende lidstaat.

Deze privacyverklaring is recentelijk nog op 26 juni 2019 aangepast en vervangt eerdere versies. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en zullen u op de hoogte stellen voor deze veranderingen in effect gaan.

Wie zijn we

Met betrekking tot het websiteadres www.exin.com

Wanneer bezoekers berichten achterlaten op de site, verzamelen we de data in de berichten zichtbaar in het commentaar blok, het bezoekers IP-adres en de browser agent string om spam detectie te bevorderen.

Een anonieme string gemaakt van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd), kan door de Gravatar dienst geleverd worden om te kijken of u het gebruik. De Gravatar dienst privacyverklaring kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw mededeling, zal uw profielfoto zichtbaar worden aan het publiek, naast uw opmerking.

Media

Als u afbeeldingen naar de website upload, dient u te voorkomen dat u afbeeldingen upload met embedded locatie data (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen de locatie data uit de afbeelding halen.

Cookies

Als u een opmerking op onze site plaatst, kunt u als extra toestemmen uw naam, e-mailadres en website in de cookies op te slaan. Deze zijn er voor uw gemak, zodat u deze niet nog eens in hoeft te voeren als u nog een opmerking plaatst. Deze cookies blijven een jaar geldig.

Als u inlogt op onze pagina of hem bezoekt, stellen we een tijdelijke cookie in om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u inlogt, stellen we diverse cookies in om uw login informatie en uw schermkeuzes opslaat. Login cookies blijven twee dagen bestaan en schermoptie cookies blijven een jaar bestaan. Als u “Onthoud mij” selecteert, zullen uw login gegevens een jaar blijven bestaan. Als u “onthoud mij” selecteert, zal uw login cookie twee weken blijven bestaan. Als u uitlogt uit uw account, zullen de login cookies worden verwijderd.

Als u een artikel publiceert of wijzigt, zal er een extra cookie in uw browser worden opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en geeft alleen de post ID van het artikel aan wat u net gewijzigd heeft.

Embedded content vanuit andere websites

Artikelen op deze site kunnen embedded content bevatten (zoals video’s, afbeeldingen, artikels, etc.). Embedded content gedraagt zich in exact dezelfde manier alsof een bezoeker de website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, extra embedded derde partij content tracking gebruiken en uw interactie monitoren met die embedded content, waaronder het traceren van uw interactie met de embedded content als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Website Licentie

Deze website is gebaseerd op WordPress, welke de GPL-licentie  gebruikt. Neem contact met ons op via onze privacy e-mail, om toegang te krijgen tot de broncode

Met wie we de data delen

Als u een paswoord reset aanvraagt, zal uw IP-adres in de reset e-mail meegestuurd worden.

Hoe lang we uw data behouden

Als u een opmerking achterlaat, zal voor onbepaalde tijd uw opmerking en de hier aan verbonden metadata bewaard blijven. Dit is zodat we een opvolgende opmerking kunnen herkennen en goedkeuren, in plaats van ze in een moderator wachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (wanneer van toepassing), slaan we ook de persoonlijke informatie op die men levert in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen deze inzien, wijzigen of verwijderen op elk gewenst moment (met uitzondering van hun gebruikersnaam). Website administrators kunnen deze informatie ook inzien en wijzigen.

Welke rechten heeft u over uw data

Als u een account heeft op deze site, of opmerkingen heeft achtergelaten, kunt u een verzoek plaatsen om een geëxporteerd bestand van de persoonlijke data die we over u hebben te ontvangen, inclusief enigerlei data die u ons heeft aangeleverd. U kunt ook verzoeken om persoonlijke data die we over u beschikken te verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht zijn over u te behouden voor administratieve, legale of veiligheidsredenen.

Waar we uw data naartoe zenden

Bezoekersopmerkingen kunnen gecontroleerd worden door een geautomatiseerde spam detectie dienst.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of het verwerken van uw persoonlijke data, neem dan contact met ons op:

EXIN Holding B.V.
Attn. Privacy Office
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ UTRECHT
THE NETHERLANDS
E: privacy@exin.com