Rules and Regulations for EXIN's Examinations

De Regels en Richtlijnen voor EXIN Examens zijn van toepassing op deelname aan alle EXIN examens. In de Regels en Richtlijnen zijn belangrijke bepalingen opgenomen over tentamens, examenregels, sancties, inzage en beroep. Voor kandidaten die zich rechtstreeks bij EXIN aanmelden zijn daarnaast de Algemene Voorwaarden voor deelname aan EXIN examens van toepassing. In deze Algemene Voorwaarden zijn bepalingen opgenomen over inschrijving, betaling, annulering en verplaatsing van examens. Op het gebruik van EXIN Vouchers zijn tevens de Voorwaarden Kandidaatvouchers van toepassing.

EXIN herinnert u eraan dat deze regels voor kandidaten kunnen wijzigen en raadt u aan deze regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Inzagen, Klachten, Beroepen

We nemen uw feedback en zorgen zeer serieus. Bekijkt u alstublieft deze pagina die is gewijd aan het oplossen van eventuele problemen en informatie geeft over hoe u ons kunt bereiken om dit te doen.

Beoordelingen, klachten en beroepsprocedures

EXIN's 10 Toezeggingen

Ontdek meer over EXIN's 10 Toezeggingen voor onpartijdigheid, objectiviteit en kwaliteit. Deze worden altijd meegenomen bij het beoordelen van de competenties van professionals.

EXIN's 10 verplichtingen