Foundation

EXIN Privacy and Data Protection Foundation

EXIN Privacy & Data Protection Foundation behandelt de belangrijkste onderwerpen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Kandidaten profiteren van een certificering die is ontworpen om de vereiste kennis te valideren om naleving van de General Data Protection Regulation te helpen waarborgen.

Get certified
EXIN Badge EXIN

Informatie over certificering

Privacy & Data Protection Foundation is bedoeld voor alle medewerkers die inzicht moeten hebben in gegevensbescherming en de Europese wettelijke vereisten zoals gedefinieerd in de GDPR. Dit maakt het ideaal voor data protection officers, privacy officers, legal/compliance officers, security officers of business continuity managers.

Privacy & Data Protection Fundamentals and Regulations
Gegevensbescherming organiseren
De praktijk van gegevensbescherming

L. Besemer
Privacy and Data Protection based on the GDPR
Van Haren Publishing, 2020
ISBN: 978 94 018 0676 3 (paperback)
ISBN: 978 94 018 0677 0 (e-boek)
ISBN: 978 94 018 0678 7 (ePub)

Aanvullende literatuur:

European Commission
General Data Protection Regulation (GDPR) Regulation EU 2016/679
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.
Brussel, 6 april 2016
Gratis te downloaden op: http://eur-lex.europa.eu (pdf) of https://gdpr-info.eu/ (html)