Marking on the Spot App

Deze app gebruikt de camera om je in staat te stellen een foto te maken van de antwoordformulieren.
Nadat je het antwoordformulier hebt gecontroleerd en naar onze servers hebt verzonden, wordt deze foto – inclusief eventuele wijzigingen die je erin hebt aangebracht – naar onze servers verzonden en opgeslagen in een server-side database.
Bij het verzenden van een resultaat slaan we ook geselecteerde technische apparaatgegevens op om probleemoplossing mogelijk te maken (apparaattype, besturingssysteem en versienummer, taal en IP-adres).
We gebruiken de camera voor niets anders dan hierboven vermeld. Er wordt geen informatie naar onze servers verzonden, tenzij je een foto van een antwoordformulier maakt, die de app als zodaning herkent.