Foundation

EXIN BCS Artificial Intelligence Foundation

Kunstmatige intelligentie (AI) is een methode/methodologie om een niet-menselijk systeem te laten leren van ervaring en menselijk gedrag te imiteren. De EXIN BCS Artificial Intelligence Foundation certificering test de kennis en het begrip van een kandidaat van de terminologie en algemene principes van AI. Dit Foundation certificaat omvat en breidt de kennis uit die wordt onderwezen in het EXIN BCS Essentials Certificate in Artificial Intelligence.

Get certified
EXIN Badge EXIN

Informatie over certificering

  • Beschrijven hoe kunstmatige intelligentie (AI) deel uitmaakt van ‘Universal Design’ en ‘The Fourth Industrial Revolution’
  • Blijk geven van inzicht in de beschrijving van een intelligente agent in de context van AI
  • De voordelen van kunstmatige intelligentie (AI) uitleggen
  • Beschrijven hoe we leren van data – Functionaliteit, software en hardware
  • Blijk geven van inzicht dat AI (en dan met name ML) ertoe zal leiden dat mensen en machines gaan samenwerken
  • Een Agile-aanpak van projecten beschrijven die uitgaat van ‘leren van ervaring’

De EXIN BCS Artificial Intelligence Foundation certificering is gericht op personen die geïnteresseerd zijn in AI (of die AI moeten implementeren) in een organisatie, met name degenen die werkzaam zijn op gebieden als wetenschap, techniek, kennistechnologie, financiën, onderwijs of IT-services.

Ethische en duurzame menselijke en kunstmatige intelligentie (AI)
Kunstmatige intelligentie (AI) en robotica
De voordelen van kunstmatige intelligentie (AI) toepassen – de uitdagingen en risico’s
Beginnen met kunstmatige intelligentie (AI): een toolbox voor machine learning (ML) bouwen – theorie en praktijk
Het management, de rollen en verantwoordelijkheden van mens en machine

Human + Machine – Reimagining Work in the Age of AI
Paul R. Daugherty en H. James Wilson
Harvard Business Review Press (2018)
ISBN: 978-1633693869

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence Ethics Guidelines for Trustworthy AI
European Commission
B-1049 Brussel (april 2019)

Artificial Intelligence, A Modern Approach (3e druk)
Stuart Russell en Peter Norvig
Pearson (2016)
ISBN: 9781292153964

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems
D. Aurélien Geron
O’Reilly (2017)
ISBN: 9781491962299

The Singularity is Near
E. Ray Kurzweil
Duckworth Overlook (2005)
ISBN: 9780715635612

The Fourth Industrial Revolution
F. Klaus Schwab
Penguin Random House (2016)
ISBN: 9780241300756

Belangrijkste voordelen

  • Helpt bij het creëren van inzicht in AI en de voordelen die het kan opleveren
  • Ontwikkeld met experts uit de industrie
  • Training en zelfstudiemogelijkheden