Foundation

EXIN Blockchain Foundation

De EXIN Blockchain Foundation certificering bevestigt het kennisniveau van professionals op het gebied van blockchain als grootboek (ledger) dat potentieel dient als wereldwijde, decentrale record voor de registratie, inventarisatie en overdracht van assets. De certificering omvat de basisconcepten van blockchain, de mogelijke toepassingsgebieden, de potentiële waarde voor organisaties en de technologie achter blockchain. EXIN Blockchain Foundation kijkt in detail naar aanvullende blockchain-elementen, waaronder cryptografie, private en public keys, hashes en consensusalgoritmen.

Get certified
EXIN Badge EXIN

Informatie over certificering

 • Uitleggen hoe een blockchain werkt
 • De rol van een node in een netwerk benoemen
 • Onderscheid maken tussen publieke, private en hybride blockchains
 • Uitleggen hoe cryptografie, private en public keys, en hashes worden gebruikt in een blockchain
 • Voor- en nadelen van verschillende consensusalgoritmen benoemen
 • Mogelijke identiteit-gerelateerde toepassingen voor een blockchain beschrijven
 • De mogelijke rol van een blockchain in de supply chain beschrijven
 • Onderscheid maken tussen blockchainnetwerken
 • De mogelijkheden benoemen om een blockchain te combineren met internet of things (IoT) of artificial intelligence (AI)
 • Uitleggen hoe blockchaintechnologie kan worden gebruikt om intellectuele eigendomsrechten en -voorzieningen te beschermen

Deze certificering is gericht op zowel business- als IT-professionals die beroepsmatig een rol (willen) vervullen in het gebruik van blockchain als cryptografische- en smart contract-toepassing.

Basisprincipes van blockchain
Uitdagingen van blockchain
Toepassingen van een blockchain
Blockchain-innovaties

Introduction to Blockchain Technology – The many faces of blockchain technology in the 21st century
Tiana Laurence
Van Haren Publishing (November 2019)
ISBN: 978 94 018 0499 8 (hardcopy)
ISBN: 978 94 018 0501 8 (eBook)
ISBN: 978 94 018 0504 9 (ePub)

Belangrijkste voordelen

 • Richt zich op de bredere toepassingen van blockchain
 • Omvat kennis van een opkomende technologie die digitale transformatie ondersteunt
 • Training en zelfstudiemogelijkheden