Advanced

Certified TIA-942 Internal Auditor

EXIN EPI® CTIA® bouwt voort op het technische begrip van de standaard die een professional heeft verworven tijdens het volgen van de cursus CTDC® (Certified TIA-942 Design Consultant). Het stelt kandidaten in staat om de vaardigheden en kennis te ontwikkelen die nodig zijn om een intern auditprogramma uit te voeren door algemeen erkende auditprincipes, procedures en technieken toe te passen die zijn afgestemd op de ISO-19011richtlijn.

Get certified
EXIN Badge EXIN

Informatie over certificering

CTIA® is een cursus die is ontworpen voor senior professionals op het gebied van kwaliteitsborging, managers en bedrijfsmanagers die verantwoordelijk zijn voor governance en risicobeheer. Het is ook ideaal voor technische experts, projectmanagers, consultants, interne auditors en compliance officers. Dit omvat iedereen die betrokken is bij ANSI/TIA-942 compliance-certificeringsgerelateerde projecten, zowel vanuit het perspectief van de eindgebruiker als van de leverancier.

Fundamentele concepten en het proces van een interne audit
Een auditprogramma beheren
De audit plannen
Uitvoeren van de audit
Opstellen en verspreiden van het auditrapport
Opvolging van de audit
Aanvragen van een formele externe audit
Afgifte van een conformiteitscertificaat
Surveillance audits
Hercertificeringsaudits

Cursusmateriaal verzorgd door de trainer

Details & downloads

Duur:
01 hour
Aantal vragen:
40 (Meerkeuzevragen)
Cesuur:
80%
Open boek:
Nee
Training verplicht:
Ja
Elektronische apparatuur toegestaan:
Nee
Niveau:
Advanced
ECTS Credits:
4
Talen:
Spanish, English
Vereisten voor certificering:
  • Geslaagd voor de Certified TIA-942 Internal Auditor vereisten
e-CF