EXIN Functioneel Beheer Specialist

De certificering EXIN Functioneel Beheer Specialist toetst de kennis en vaardigheden die een functioneel beheerder nodig heeft om een betrouwbare, flexibele, schaalbare en innovatieve informatievoorziening te waarborgen. Deze certificering heeft een operationele focus en geeft praktische handvatten aan de functioneel beheerder.

You will be able to

  • Uitleggen wat informatievoorziening inhoudt.
  • Toelichten welke vaardigheden, kennis en eigenschappen een functioneel beheerder bezit.
  • Functioneel beheer relateren aan Lean-, Agile (Scrum)- en DevOps-praktijken.
  • De juiste activiteiten in de verantwoordelijkheidsgebieden identificeren.
  • De juiste gereedschappen kiezen om te beschrijven, meten, analyseren, verbeteren en borgen.

Who is this certification for?

Deze certificering is geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren functioneel beheerders, maar is ook geschikt voor iedereen die functioneel beheerder wil worden.

Main subjects

Rol van functioneel beheer
Taken van functioneel beheer
Gereedschappen van de functioneel beheerder

Required reading

Hét handboek voor de functioneel beheerder
Daniël E. Brouwer en Martijn Buurman
Uitgeverij NUBIZ (2019)
ISBN: 9789492790187

  • Details
  • Downloads
  • eCF
Duration: 1 hour and 30 minutes
Number of questions: 30 (Multiple Choice)
Pass mark: 67%
Open book: No
Electronic equipment allowed: No
Level: Advanced
ECTS credits: 4
Available languages: Dutch
Requirements for certification: Geaccrediteerde EXIN Functioneel Beheer Specialist training, inclusief afronding van de praktijkopdrachten.