Projectmanagement Foundation

In de module Projectmanagement Foundation wordt een theoretische basis gelegd voor het deelnemen aan projecten. Het hoofdonderwerp is projecttechniek, met aandacht voor de cruciale beheersaspecten. De volgende onderwerpen komen aan bod: Project definitie project techniek methodieken projectfasering

Book exam now
Projectmanagement Foundation
  • Details
Duration: 1 hour
Number of questions: 30 (Multiple Choice)
Pass mark: 65%
Open book: No
Electronic equipment allowed: No
Level: Foundation
Available languages: Dutch
Requirements: Geen