EXIN’s 10 Commitments

EXIN beoordeelt de competenties van professionals volgens de hoogste standaarden. In het belang van transparantie kiest EXIN ervoor om haar certificeringsprocessen te valideren met deze hoge standaard en werkt zij volgens de volgende 10 commitments:

  1. EXIN stimuleert de ontwikkeling van professionals in het ICT domein door een onafhankelijk certificerings- en accreditatie-instituut te zijn.

  2. EXIN opereert op een onpartijdige, betrouwbare en consistente manier.

  3. EXIN heeft goed gedefinieerde en vastgelegde processen die de objectiviteit van haar certificerings- en accreditatieactiviteiten mogelijk maken.

  4. EXIN hanteert objectieve criteria voor het beoordelen en evalueren van competenties en het toekennen van cijfers.

  5. EXIN bewaakt continu de kwaliteit van haar examens en accreditaties en heeft formele procedures opgesteld voor het verzamelen, onderzoeken en oplossen van klachten en beroepen.

  6. EXIN is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 9001 en ISO 27001 en werkt volgens de principes van de internationale norm ISO 17024.

  7. EXIN voert geplande en gestructureerde evaluaties uit.

  8. EXIN vermijdt belangenverstrengeling.

  9. EXIN beschermt en behandelt persoonsgegevens, intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie met grote zorgvuldigheid.

  10. EXIN streeft naar hoge ethische normen en verwacht hetzelfde van zijn klanten, partners en leveranciers. Elke vorm van bedrieglijke, misleidende, illegale of onethische praktijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aanbieden of aanvaarden van steekpenningen of andere middelen om onrechtmatig of ongepast voordeel te verkrijgen, wordt als onaanvaardbaar beschouwd.